Search form

03.11.2016

Drukāt

Biedrību vadītāju darba apspriede Rīgā

LNS mītnē 2. novembrī notika reģionālo biedrību valžu pārstāvju sapulce, ko sasauca un vadīja LNS viceprezidente Inese Immure.


LNS Rehabilitācijas centra valdes priekšsēdētāja Sandra Gerenovska informēja klātesošos par LNS noslēgto līgumu ar Swedbank par tulka izmantošanu bankas nedzirdīgo klientu apkalpošanā. Galvenais – nedzirdīgie varēs bez šķēršļiem izmantot tulka pakalpojumus šajā bankā, jāievēro tikai līguma noteikumi.

LNS galvenā grāmatvede Ilze Roķe savukārt informēja par grāmatvedības organizācijas jautājumiem un LNS 2017. gada budžeta plānošanu.

Par LNS datu bāzi atbildīgais valdes loceklis Ainārs Osmanis sniedza nelielu apmācību, kā strādāt ar LNS biedru reģistra datu bāzi.

Par “Kopsolī” abonēšanas kārtību nākamajam gadam pastāstīja Informācijas nodaļas redaktore Ilze Kopmane, bet korespondents Zigmārs Ungurs atgādināja par nākamā gada jubilāru sarakstiem, decembra pasākumu plāniem un mudināja aktīvāk piedalīties fotokonkursā.

LNS iepirkumu un projektu nodaļas koordinatore Karīna Pavlova pārrunāja ar biedrību vadītājiem projektu jautājumus un problēmas, informēja par aptuveniem termiņiem, līdz kuriem nākamajā gadā jāiesniedz projekti dažādās pašvaldībās. Viņa uzsvēra, ka biedrībām pašām jāizvērtē, vai tās spēs realizēt savu projektu. Daži biedrību priekšsēdētāji izteicās, ka trūkst laika projektu realizācijai, jo pietiek darba pasākumu organizēšanā un biedrības vadīšanā. I. Immure ieteica rīkot mazāk pasākumu, bet toties kvalitatīvākus, ar plašāku, oriģinālāku programmu.

Tika pārrunāti arī LNS gada noslēguma pasākuma, kas notiks 17. decembrī, organizatoriskie jautājumi.

 

LNS Informācijas nodaļa


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas