Search form

17.04.2019

Drukāt

Vidzemes biedrību konferencēs ievēlētas iepriekšējās priekšsēdētajas


13. aprīlī notika Latvijas Nedzirdīgo savienības SMILTENES biedrības 29. konference, kurā līdzšinējā valde atskaitījās par padarīto 2 gadu garumā. Tās darbs novērtēts ar “labi”. Smiltenes biedrība apvieno 66 biedrus, no tiem 29 ir Alūksnes grupā, 27 – Smiltenes un 10 biedri ir Jaunpiebalgas grupā. Priecē Smiltenes aktīvā sadarbība ar citām NVO un vietējām pašvaldībām, līdzdalība dzirdīgo pasākumos un jaunu biedru piesaiste.

Biedrības darbu arī turpmāk vadīs Anita Ceple, kura priekšsēdētājas amatā ir no 2013. gada. Viņai palīdzēs valde šādā sastāvā: Lida Šilinska, Ingrīda Ozola, Līga Kalnīte, Ritma Egle, Andris Cvetkovs un Sofija Cīrule.

Uz jautājumiem atbildes sniedza LNS viceprezidentes Inese Immure un Brigita Lazda.

 

* * *

13. aprīlī notika arī Latvijas Nedzirdīgo savienības VALMIERAS biedrības nu jau 41. konference. To apmeklēja visi izvirzītie 19 delegāti . Līdzšinējās valdes veikums par padarīto 2 gadu garumā novērtēts ar “labi”. Valmieras biedrība apvieno 86 biedrus – no tiem 16 ir Cēsu grupā, 7– Limbažu un 63 biedri ir Valmieras grupā.

Priecē, ka visi Valmieras nedzirdīgie biedri darbspējīgā vecumā strādā! Patīkami, ka Valmieras biedrība joprojām izceļas ar neparastām un daudzveidīgām, izziņas bagātām ekskursijām pa Latviju un Valmieras apkārtnē.

Biedrība lepojas ar savu biedru Arti Mežinski, kas tikko pabeidza Priekuļu tehnikumu un ieguva autoatslēdznieka diplomu! Apsveicam!

Biedrības darbu arī turpmāk vadīs Dace Lāce, kas priekšsēdētājas amatā nenogurstoši strādā jau no pagājušā gadsimta 60. gadu beigām! Viņai palīdzēs valde nu jau kuplākā sastāvā: Irina Jirgensone, Igors Kurzenkovs, Sintija Kārkliņa, Dace Meņģele, Artis Mežinskis un Alvis Vestfāls.

Biedrus interesēja surdotehnikas jaunumi, ar kuriem iepazīstināja LNS viceprezidente Inese Immure.

Paldies Smiltenes un Valmieras biedriem par aktīvu līdzdalību konferencē un par paveikto iepriekšējai valdei! Veiksmi un jaunas idejas jaunajai valdei!

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
Foto: Inese Immure
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas