Search form

22.10.2012

Drukāt

Zimbabve: nedzirdīgos zīmju valodā informē par HIV

Photo

Negatīvie tradicionālie aizspriedumi pret cilvēkiem ar invaliditāti bieži vien šādus cilvēkus dažādi pazemo, pieļaujot vardarbību pret viņiem no ģimenes locekļu un citu radinieku puses, kā arī pakļaujot seksuālai vardarbībai.


Kad neprecētā Mārvija 24 gadu vecumā palika stāvoklī, viņa to centās noslēpt, jo šajā valstī valdošo iesīkstējušo aizspriedumu dēļ ārlaulības grūtniecība tiek ļoti nosodīta. Jaunās sievietes situāciju īpaši sarežģīja fakts, ka viņai kopš dzimšanas ir dzirdes un runas traucējumi. Viņa nomira 25 gadu vecumā, pamesta viena un faktiski iesprostota savas mātes lauku mājā. Mārvija līdz pat savai nāvei tā arī neatklāja, no kā viņa palikusi stāvoklī.
 
Jau pirms sešiem gadiem publicētā pētījumā, kas nosaukts „Aizmirstā cilts: Cilvēki ar invaliditāti Zimbabvē” minēts, ka valstī veiktā paplašinātā informēšana  un iedzīvotāju  izglītošanas pasākumi nav snieguši gaidītos rezultātus, jo   "nav ievērotas nedzirdīgo, neredzīgo, garīgi atpalikušo un citu invalīdu īpašās vajadzības.”
 
Nedzirdīgo cilvēku situāciju vēl vairāk pasliktina tas, ka viņi bieži vien paliek ārpus HIV un AIDS informēšanas kampaņām, kuras ar ANO atbalstu veic Zimbabves valdība. Daudzu Āfrikas tautu kultūrās bieži vien ir visai grūti atklāti runāt un vēl jo vairāk diskutēt  par tēmām, kas saistītas ar seksualitāti, AIDS un citām līdzīgām problēmām.
 
Zīmju valoda šajā ziņā varētu sniegt daudz labākas iespējas runāt par šiem jautājumiem. Līdz šim Zimbabvē tāda iespēja netika izmantota, jo sabiedrībā pastāvēja viedoklis, ka nedzirdīgie ir „mūžīgie bērni” ar vāji izteiktām seksuālām tieksmēm vai vispār bez tām.
Tagad Zimbabves  nedzirdīgo kopiena nolēmusi uzlabot situāciju, nodrošinot savus biedrus ar informāciju zīmju valodā par HIV un AIDS jautājumiem.
 
Nacionālā nedzirdīgo savienība  paveikusi lielu darbu, lai  radītu jaunas zīmes atbilstošiem vārdiem un ar to palīdzību informētu nedzirdīgos cilvēkus par  HIV.  Nedzirdīgo savienības priekšsēdētājs Efraims Balija stāsta: „HIV informēšanas programmas līdz šim nav ņēmušas vērā dzirdes un runas invalīdu īpašās vajadzības. Nepieciešams iztulkot un pielāgot tās saturu cilvēkiem saprotamā veidā, atbilstoši reālajai dzīvei un viņu personiskajai pieredzei.”
 
Pirmais radošais solis – savākt vienuviet labus zīmju valodas pratējus no visām 10 valsts provincēm. Viņu uzdevums būtu izstrādāt valsts līmenī saskaņotu zīmju valodas vārdnīcu ar  vārdiem/zīmēm par HIV un citiem ar seksuālo tēmu saistītiem jautājumiem.
 
Zimbabvē dzīvo vairāk nekā 1,4 miljoni iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām. Diemžēl nav precīzas informācijas, cik no tiem ir cilvēku ar dzirdes traucējumiem.
 
Pasākumu mērķis, ko pašlaik īsteno Zimbabves valdība, ir samazināt HIV izplatību valstī, un tas nebūs iespējams, ja liela daļa no iedzīvotājiem paliks ārpus informēšanas pasākumiem. Tāpēc Zimbabves Nacionālā AIDS padome ir apņēmusies stingri ievērot visu  invalīdu grupu īpašās vajadzības. 
 
 
Sagatavoja: Pēteris Vilisters


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas