Search form

14.05.2013

Drukāt

Rīgas reģionālās biedrības pēdējās valdes sēdes apskats

Photo

13. maijā notika šī sasaukuma pēdējā – 18. LNS Rīgas reģionālās biedrības (turpmāk RRB) valdes sēde. Atgādinām, ka no 2011. gada maija darbu organizēja biedrības valde šādā sastāvā: Māra Lasmane, Vita Kamare (priekšsēdētājas vietniece), Jautrīte Groma, Jadviga Bočkāne, Elfa Zariņa, Feodose Lepeša, Andris Bergmanis, Inese Immure un Brigita Aldersone.


Darba kārtībā tika izskatīti šādi galvenie jautājumi.
 
Rīgas biedrībā tika uzņemti 4 jauni biedri: Edgars Celmiņš, Ilze Pole, Gaitis Sīmanis un Līva Vaivade.
 
Valde apsprieda kandidātu „LNS Rīgas RB Goda biedra” nosaukuma piešķiršanai. Nolēma RRB konferencei ieteikt „LNS Rīgas RB Goda biedra” nosaukumu piešķirt arī Varim Strazdiņam.
 
Valde apsprieda RRB valdes priekšsēdētājas Māras Lasmanes sagatavoto atskaites ziņojumu konferencei un izteica vairākus priekšlikumus tās papildināšanai.
 
Valde izskatīja 18. maijā paredzētās RRB 36. konferences organizatoriskos jautājumus un izvirzīja ieteikšanai LNS Domē 11 kandidātus.
Konferences darba kārtībā šādi jautājumi:
 
1. Priekšsēdētāja atskaites ziņojums. Jautājumi
2. Revidenta ziņojums. Jautājumi
3. Debates
4. Konferences lēmuma pieņemšana
5. Rīgas RB priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas
6. Delegātu izvirzīšana uz kongresu
7. Pārstāvju izvirzīšana LNS Domei
8. LNS prezidenta kandidatūras izvirzīšana
9. Jautājumi par LNS statūtiem
10. Rīgas RB Goda biedra nosaukuma piešķiršana
 
Sēdes noslēgumā valdes priekšsēdētāja Māra Lasmane pateicās valdes locekļiem par ieguldīto darbu divu gadu laikā un atzina, ka ar pēdējo valdes sastāvu izveidojusies vislabākā sadarbība: visas sēdes notikušas demokrātiskā gaisotnē, katram bija iespēja brīvi izteikt savu viedokli un visi valdes locekļi savu iespēju robežās bija gatavi palīdzēt Rīgas biedrības darbā.
 
 
Ziņo: Rīgas RB valde

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas