Search form

28.06.2013

Drukāt

Kopsolī jaunais – 7. numurs aicina vasaras ceļos

Photo


 

 

 

Jāņudiena jau pagājusi, un, tautā teic – tad vasara iet uz rudens pusi un pienāk laiks pārdomām. Tieši tādu iespēju jums sniegs šis laik­raksta numurs!

Augustā notiks LNS kon­gress – mūsu organizācijas lielā darba atskaite un prezi­denta ievēlēšana nākamajiem četriem gadiem. Šajā sakarā jūsu uzmanībai LNS Goda biedru Atklātā vēstule

Lasiet arī divu prezidenta amata kandidātu atbildes uz „Kopsolī” jautājumiem. Do­mājiet un spriediet paši par to, kurš cienīgs ieņemt šo at­bildīgo amatu!

Pārdomas raisa arī fakts, ka LNS projekti strauji tu­vojas noslēgumam. Ieskatie­ties viduslapās, kas vēstī par projekta „Klusuma pasaule” vienu no pēdējiem, lielajiem notikumiem – skaisto festi­vālu Latgalē. Vislabākais – tā to sauc pašdarbnieki, gan skatītāji

Ievērojamu progresu sa­sniedzis arī projekts „Nepa­likt vieniem klusumā ”

Un, lūk, mūsu jaunieši aizver aiz sevis skolas dur­vis. Lai viņiem gaišs tālākais dzīves ceļš!

Savu sapni – būt uz lielās skatuves īstenojusi profesio­nālā aktrise Jolanta Znotiņa

Pieredzes apmaiņas gru­pā Turcijā bijuši trīs dalīb­nieki no Latvijas un jūtas apmierināti ar uzzināto un redzēto

Lai jums skaista vasaras otrā puse, un gaidiet „Kop­solī” 8. numuru augustā! Arī mums, redakcijas un Infor­mācijas centra darbiniekiem, jūlijā ir atvaļinājums.

Bet laikraksta 7. nr. no 8. līdz 28. jūlijam varat saņemt pie VITAS KAMA­RES Rehabilitācijas cen­trā, Elvīras ielā 19 k. 3.

 
 

Teksts: Ilze Kopmane

 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas