Search form

27.09.2013

Drukāt

Latvijas Televīzijas piedāvājums 29. septembrī – Pasaules nedzirdīgo dienā

Photo


 

 
 
 
 
 
 
LTV 1 un LTV 7 ar subtitriem piedāvās šādus raidījumus un filmas:
 
LTV1

10:00  Mārvijs Hemmers. Nacionālās Ģeogrāfiijas pasaule. Populārzinātnisks seriāls bērniem. 32. sērija. (ar subtitriem)

10:30  Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule. Populārzinātnisks seriāls ģimenei. 4. sērija. ( ar subtitriem)

11:00  Brīnumainā zilā pasaule. Daudzsēriju dokumentālā filma. 5. sērija. (ar subtitriem)

16:30  Eirobusiņš. ( ar subtitriem)

17:00  Planēta Zeme 1. BBC dokumentāla daudzsēriju filma. Dokumentāla filma. 5. sērija. (ar subtitriem)

18:00  Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu)

18:50  Apturēt laiku. Romantiska filma. (ar subtitriem)

21:40  Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati. Mākslas filma. (ar subtitriem)

23:40  Midsomeras slepkavības 14. Detektīvseriāls. 3. sērija. (ar subtitriem)

 
LTV 7

12:00  Zebra. (ar subtitriem)

13:25  Ilgi gaidītā mīlestība. Melodrāma. (krievu val. ar subtitriem)

15:10  Abonents pašreiz nav sasniedzams. Mākslas filma.3.sērija. (krievu val. ar subtitriem)

16:05  Abonents pašreiz nav sasniedzams. Mākslas filma.4.sērija.(nosl.). (krievu val. ar subtitriem)

 
           
Sagatavoja: LTV  redaktore Sarmīte Plūme

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas