Search form

16.12.2013

Drukāt

Rīdzinieki varēs pieteikties pabalstam pārtikas iegādei

Photo

Lai saņemtu vienreizēju materiālu pabalstu pārtikas iegādei, Rīgas iedzīvotāji no nākamā gada 2. janvāra varēs vērsties ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā.


Pabalsts 45 eiro apmērā tiek piešķirts rīdziniekiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.
 
 
Tiesības saņemt pabalstu ir :
• bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;
• atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 257 eiro (~ 180 latus) katram ģimenes loceklim mēnesī;
• valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.
 
Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņas likumīgais pārstāvis līdz 2014.gada 30.aprīlim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, ja nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas. Pabalsts bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā un persona to paraksta.

Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot personai skaidrā naudā.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Ar Rīgas domes 2013. gada 12. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 70 „Par palīdzību pārtikas iegādei” var iepazīties Labklājības departamenta mājaslapā sadaļā Normatīvie akti/Rīgas domes noteikumi.
 
 Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājaslapā www.ld.riga.lv.

 
 
Sagatavoja: LNS Informācijas centrs

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas