Search form

18.01.2009

Drukāt

Latvija parakstījusi ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (26.07.)

  18.jūlijā, Ņujorkā Solveiga Silkalna, Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Apvienoto Nāciju Organizācijā, parakstīja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Latvi...

 

18.jūlijā, Ņujorkā Solveiga Silkalna, Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Apvienoto Nāciju Organizācijā, parakstīja ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Latvijas vārdā Konvenciju parakstīt tika pilnvarota labklājības ministre Iveta Purne. Taču labklājības ministres vizīte Amerikas Savienotajās Valstīs augustā nav plānota, turklāt šādas īpašas vizītes organizēšana prasītu ievērojamus līdzekļus. Tā kā Konvencijas parakstīšana ir iespējama tikai klātienē - ANO Galvenajā mītnē Ņujorkā, Konvenciju parakstīt tika pilnvarota S.Silkalna.
„Šis ir vēsturisks mirklis, jo apliecina, ka pateicoties kopīgai nevalstisko organizāciju, valsts lēmējvaras un izpildvaras sadarbībai beidzot ir izdevies panākt Konvencijas parakstīšanu. Konvencijas parakstīšana demonstrē mūsu valsts attieksmi pret cilvēkiem ar invaliditāti un vēlmi viņus integrēt sabiedrībā, kā arī darīt visu iespējamo, lai personas ar invaliditāti tiek vienlīdzīgi atzītas likuma priekšā un varētu izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības," norāda I. Purne.
Pēc Konvencijas parakstīšanas tiks izvērtēta Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstība Konvencijas prasībām, un līdz nākamā gada 1. maijam Labklājības ministrija (LM) iesniegs valdībā rīcības plānu Konvencijas ratifikācijas procesa sagatavošanai. Līdz nākamā gada 1.novembrim LM iesniegs valdībā likumprojektu par Konvencijas ratifikāciju.
Atgādinām, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja 2006.gada 13.decembrī pieņēma rezolūciju, ar kuru tika akceptēta Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un tās fakultatīvais protokols. Abi dokumenti stājās spēkā šā gada 3.maijā.
Gadu ilga LM darba rezultātā, kā arī pateicoties invalīdu intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju un Saeimas atbalstam, šā gada 8.jūlijā valdība atbalstīja LM aicinājumu parakstīt Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, tādējādi apņemoties veidot izpratni sabiedrībā par cilvēkiem ar invaliditāti, mazināt stereotipus, aizspriedumus un noraidošu attieksmi, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku ar invaliditāti spējām un ieguldījumu darba tirgū.
Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un tiktu nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības.
ANO Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, invalīdu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību un citus principus.

Informācija pārpublicēta no Labklājības ministrijas mājas lapas.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas