Search form

18.01.2009

Drukāt

LM aicina izteikt savu viedokli par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (02.09.)

  Lai varētu valdībā iesniegt ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijai, aicinām piedalīties diskusijā. Priekšlikumus un viedokļ...

 

Lai varētu valdībā iesniegt ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijai, aicinām piedalīties diskusijā.
Priekšlikumus un viedokļus par Konvenciju lūdzam līdz 2009.gada 2.janvārim sūtīt uz e-pastu
[email protected].

Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un tiktu nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības.

ANO Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, invalīdu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību un citus principus.

Informācija par progresu ANO Konvencijas " Par personu ar invaliditāti tiesībām" ratifikācijas sagatavošanai 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas