Search form

01.05.2009

Drukāt

SVARĪGI! - Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu 2009.gadā (07.11.)

  Ar 2009.gadu LNS ievieš jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas kārtību, jo minēto darbību veikšanu pieprasa jauni Ministru kabineta noteikumi. Ministru kabinets a...
 
Ar 2009.gadu LNS ievieš jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas kārtību, jo minēto darbību veikšanu pieprasa jauni Ministru kabineta noteikumi.
Ministru kabinets ar 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” ir noteicis jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību, kura ir jāievēro saņemot no valsts budžeta finansētos pakalpojumus.
 
Minētie noteikumi nosaka, ka lai saņemtu dzirdes invalīdiem paredzētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, persona pakalpojumu sniedzējam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
1) rakstisku iesniegumu (atbilstoši pakalpojuma sniedzēja noteiktajam veidlapas paraugam);
2) ģimenes ārsta vai atbilstošās specialitātes ārstniecības personas atzi­numu, kas apliecina personas attiecīgo funkcionālo traucējumu pakāpi (nedzirdīgs/kurlmēms, ja vājdzirdīgs, tad jānorāda dzirdes zuduma pakāpe) un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību;
3) invalīda apliecības kopiju.
 
Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka atbilstoši minēto ministru kabineta noteikumu 11.3.punktā noteikts, ka ja no ārsta atzinuma nav iespējams konstatēt, ka personai ir nepieciešams sociālās rehabilitācijas pakalpojums, pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Tāpēc ārsta atzinums ir ļoti svarīgs dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu pakalpojumus.
 
Tāpēc lūdzam no šī gada novembra līdz 2009.gada 31.janvārim (iesakām nevilcināties!) iegūt minēto ārsta atzinumu, kuru kopā ar invalīda apliecības kopiju un rakstisku iesniegumu (paraugs ir pieejams šeit un reģionālajās biedrībās), kurā jāizsaka lūgums sniegt šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (var izvēlēties visus vai arī atsevišķus pakalpojumus):
1) latviešu zīmju valodas tulka un komunikācijas pakalpojumus;
2) latviešu zīmju valodas lietošanas apmācību;
3) saskarsmes un radošās pašizteiksmes iemaņu apguvi;
4) psiholoģiskās adaptācijas treniņus;
5) palīdzību un atbalstu klienta sociālo problēmu risināšanā.
 
Minētie dokumenti būs jāiesniedz LNS sociālajiem darbiniekiem, kuri ieradīsies reģionālajās biedrībās (datumi un laiki tiks paziņoti vēlāk - sekojiet informācijai), lai aizpildītu klientu kartes, pieņemtu lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu, sastādītu sociālās rehabilitācijas plānus un noslēgtu līgumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu.
 
Kad klienta dokumentācija būs sakārtota, klientam tiks izsniegta KLIENTA KARTE.
 
Ja klients sociālo darbinieku vizīšu datumos neieradīsies un neiesniegs savus dokumentus, tad viņš to varēs izdarīt citā laikā, saskaņojot laikus ar sociālajiem darbiniekiem un personīgi ierodoties pie viņiem, kas būs pieejami Rīgā, Rēzeknē un Liepājā!
 
 
No 2009.gada 1.februāra sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas varēs saņemt tikai tie klienti, kam būs nokārtoti dokumenti un varēs uzrādīt klienta karti!!!!!!
 
Esiet apzinīgi un savlaicīgi sakārtojiet savu dokumentāciju, lai varētu izmantot valsts finansētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas.
 
Sekojiet informācijai www.lns.lv, avīzē „Kopsolī” un reģionālajās biedrībās.
 
Papildus informāciju varat iegūt LNS reģionālajās biedrībās, vai arī pie LNS viceprezidenta Edgara Vorslova ([email protected]).

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas