Search form

01.05.2009

Drukāt

EUD ģenerālajā asamblejā (11.12.)

                                 &n...
                                                                             
Kārtējā Eiropas nedzirdīgo organizācijas (EUD) ģenerālajā asambleja (GA) un konference notika šī gada 28.-29.novembrī Francijas pilsētā Lionā.
Latviju tajā pārstāvēja LNS viceprezidents Edgars Vorslovs.
LNS viceprezidents E.Vorslovs EUD GA
 
Piedāvājam viņa ieskatu par norisēm Lionā.
 
EUD ģenerālajā asamblejā:
 • apstiprināja 2007.gada GA protokolu;
 • apstiprināja 2007.gada finanšu pārskatu – Kopējais budžets šajā periodā bija 163 127 EUR, no kuriem lielākā daļa bija Eiropas Komisijas (EK) finansējums 123 410 EUR, izdevumi 149 145 EUR ;
 • noklausījās īsu pārskatu par 2008.gada aktivitātēm un finansiālo situāciju. 2008.gada finansiālā situācija ir slikta, jo nav izdevies iegūt EK programmas Progress finansējumu laika periodam no 2008.-2010.gadam. EUD direktors Mark Wheatley informēja, ka finansējumu no programmas Progress nav izdevies iegūt, jo nokavēts pieteikšanās termiņš un par pieteikšanās iespējamos finansējuma saņēmējus EK informējusi telefoniski, tā kā EUD nav telefona, šī informācija nav pienākusi. Pēc EUD protestiem par nevienlīdzīgo attieksmi, EK teikusi, ka programmas Progress finansējums jau apstiprināts un ieteica meklēt finansējumu citās ES programmās. EUD izdevies dabūt apstiprinājumu projektam 2008.-2009.gadā par 120 tūkst. EUR, kur EUD līdzfinansējums ir 40 tūkst. EUR, tā, ka daļējs finansējums EUD ir un tiek meklēti papildus finanšu avoti. EUD GA dalībnieki uzskatīja, ka tikai „telefona” saziņa no EK puses ir diskriminējoša pret nedzirdīgajiem un nolēma sagatavot protesta vēstuli EK, kuru parakstīja visi konferences dalībnieki;
 • izteica priekšlikumus EUD 2009.gada darbības programmai, kā galvenos tajā nosakot šādus darbības virzienus: darbs pie zīmju valodas oficiālas atzīšanas visās ES dalībvalstīs; darbs pret nedzirdīgo diskrimināciju visās ES jomās; pieeja jaunajām tehnoloģijām un mēdijiem; sakaru nostiprināšana ar biedriem un citām organizācijām; EUD tēla nostiprināšana izmantojot komunikācijas un informācijas kanālus; EUD nostiprināšana piesaistot dažādu fondu finansējumu;
 • izskatīja priekšlikumus statūtiem un iekšējam reglamentam, daļu no tiem noraidīja kā neatbilstošus, daļu nodeva valdei tālākai precizēšanai un priekšlikumu izstrādei, lai nākamajā GA tos apstiprinātu;
 • EUD direktors informēja par sadarbību ar Eiropas invalīdu forumu (EDF), kas pašlaik grūtajā situācijā sniedz EUD palīdzību, piešķirot tai ofisa telpas un sedzot to uzturēšanas izdevumus, kas gadā sastāda apmēram 12 000 EUR. EDF redzot EUD aktivitāti, piedāvā EUD pārstāvim vietu EDF valdē, lai varētu operatīvāk sekot ES norisēm un izteikt ES vienotu invalīdu viedokli. EDF kongresā 2009.gadā, kas notiks Atēnās, Grieķijā notiks jaunās EDF valdes vēlēšanas. EUD GA nolēma uzdot valdei izvirzīt EUD kandidātu EDF valdei un dalībvalstīm lūgt sniegt atbalstu EUD pārstāvim, iekļūstot nedzirdīgajam iekļūstot nacionālo delegāciju sastāvā vai arī lūdzot delegāciju locekļus balsot par EUD kandidātu;
 • Čehijas Nedzirdīgo un vājdzirdīgo savienība prezentēja 2009.gada EUD GA norises vietu Prāgā. EUD GA un darba seminārs pirms tās notiks no 28.-31.maijam viesnīcā Olympik. Aptuvenās izmaksas vienam dalībniekam būs 400 EUR.
  Čehi grib labi noorganizēt EUD GA, lai saņemtu labas EUD atsauksmes,  jo grib izvirzīt savu kandidatūru 2015.gada WFD kongresa rīkošanai;
 • EUD direktors iepazīstināja ar jauno EUD mājas lapu www.eud.eu, pēc iepazīstināšanas, 29.novembrī mājas lapas jaunā versija tika oficiāli atklāta un vecā versija tiks noņemta. Jaunajā versijā ir 2 sadaļas – vispārējā un tikai biedriem paredzētā, kurai varēs piekļūt ar paroli un kurā būs pieejami dažādi dokumenti un tikai biedriem paredzētā informācija. EUD lūdza biedrus aktīvi ziņot par jaunākajiem notikumiem nedzirdīgo dzīvē savās valstīs un sniegt informāciju notikumu kalendāram, lai citu valstu nedzirdīgie arī zinātu par dažādiem pasākumiem. Jaunāko informāciju lūdz iesniegt gan rakstiski, gan videofailā starptautiskajās zīmēs (lai pašam direktoram nebūtu tā jāsagatavo un būtu dažādība). Jaunā versija izstrādāta ievērojot W3C standartus un pieejama visiem invalīdiem, vislabāk jaunajai informācijai mājas lapā sekot izmantojot RSS barotni vai nu savos interneta pārlūkos vai e-pasta programmās iekļaujot EUD mājas lapas RSS.
 • noklausījās dažādu informāciju:
  1) šveicieši izteica priekšlikumu, ka nepieciešams izstrādāt EUD GA norises tehniskā nodrošinājuma noteikumus;
  2) ungāri informēja, ka pašlaik strādā pie ANO Invalīdu konvencijas varianta bērniem izgatavošanas DVD formātā visās ES dalībvalstu valodās un lūdza pārtulkot caur EUD saņemto nepieciešamo informāciju savas valsts valodā;
  3) EUD direktors informēja, ka no 2010.gada ES būs vienoti standarti par pieeju 112 palīdzības dienestam – nedzirdīgie varēs bez maksas kontaktēties ar SMS un videozvana iespēju;
  4) spāņi informēja, ka no 2010.gada ES būs uzreiz 3 prezidējošās valstis un šajā gadā tās ir Spānija, Beļģija un Ungārija, tāpēc gribētu, lai EUD valde nolemj 2010.gadā EUD GA rīkot Spānijā.
 
Pēc EUD GA beigām, 29.novembrī notika EUD rīkota konference, kas veltīta 20 gadiem kopš rezolūcijas par zīmju valodas atzīšanu Eiropā pieņemšanas.
Konferencē ar priekšlasījumiem uzstājās:
 • Francijas NS prezidents Philippe Boyer, kas informēja par zīmju valodas situāciju Francijā, kurā zīmju valoda atzīta tikai 2005.gadā un tikai tagad uzsākta tās pielietošana izglītības procesā skolās.
 • Bijušais EUD prezidents Kund Sondergaard, kas iepazīstināja ar cīņu par zīmju valodas atzīšanu Eiropas Parlamentā un tālākajām darbībām tās nostiprināšanā.
 • Bosnijas&Hercogovinas NS prezidents Nebojša Vavra iepazīstināja ar nedzirdīgo situāciju šajā valstī, kurā zīmju valoda nav atzīta un nedzirdīgajiem nav pieejama dažāda palīdzība.
 • Eiropas tulku foruma (EFSLI) prezidente Maya de Wit iepazīstināja ar pētījumu par zīmju valodas tulku pakalpojumu pieejamību 26 Eiropas valstīs 2007.gadā. Vidēji šajās valstīs ir 1 tulks uz 100 nedzirdīgajiem. Šis pētījums ir apkopots grāmatā, kura pieejama arī LNS Komunikācijas centrā.
 • EUD direktors Mark Wheatley uzstājās ar lekciju par zīmju valodas nākotni, kad nedzirdības likvidēšanai medicīna izmanto sākot ar kohleārajiem implantiem un prognozējamo zinātnes attīstību biotehnoloģiju jomā. Tai pašā laikā tehnoloģiju attīstība uzdod daudzu jautājumus, piemēram: kā reāli tās palīdz socializēties, kāda psihosociālā funkcionēšana rodas, kāda ir bērnu ar implantiem identitāte?
 • EUD prezidente Berglind Stefansdottir konferences nobeigumā teica, zīmju valodai ir savs skaistums un to apgūst arvien vairāk cilvēku, ne tikai nedzirdīgie, tāpēc ja visi turēs to savā sirdī tā nekur nepazudīs, bet attīstīsies.

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas