Search form

27.11.2014

Drukāt

Rīdzinieki var pieteikties uz pabalstu pārtikas iegādei

Photo

No 24. novembra trūcīgie rīdzinieki var pieteikties uz vienreizēja pabalsta saņemšanu pārtikas iegādei 45 eiro apmērā.


Tiesības saņemt pabalstu ir cilvēkiem, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un tas tiks piešķirts:

* bērnam ar invaliditāti vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kurš saņem valsts atbalstu (bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas);

* dzīvojošam atsevišķi vai ģimenē, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz 257 eiro katram ģimenes loceklim mēnesī;

* valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu.

Lai saņemtu pabalstu, personai vai tās likumīgajam pārstāvim līdz 2015. gada 31. martam jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un ienākumus apliecinošus dokumentus, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju.

 Pabalsts bērnam ar invaliditāti vai ar celiakiju slimam bērnam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Pabalsts tiek izmaksāts, pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot skaidrā naudā.

 Rīgas Dome paredz, ka pabalstu saņems apmēram 23 000 cilvēku 1 035 000 eiro apmērā.

 

Sagatavoja: Ilze Kopmane


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas