Search form

26.05.2015

Drukāt

Eiropas Parlaments stingri atbalsta ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām

Photo

20. maijā Eiropas Parlamentā ( EP) notika plenārsēdes debates, kuru noslēgumā ar pārliecinošu balsu vairākumu no klātesošo 7 politisko partiju puses tika pieņemta Rezolūcija par stingru atbalstu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (ANO CRPD) īstenošanai.


Rezolūcijā teikts, ka Eiropas Parlamentam pilnībā jāiesaistās šī procesa uzraudzībā par divu  galveno tiesību aktu  pieņemšanu – Eiropas tiesību aktu par pieejamību un Vispārējās pretdiskriminācijas direktīvām, kas abi ir būtiska daļa no ANO Konvencijas sekmīgas īstenošanas plāna. 

EP jānodrošina arī, lai visas ES darbības veicinātu personu ar invaliditāti iekļaušanu un līdzdalību, izmantojot to pārstāvošās organizācijas.

Rezolūcija arī aicina dalībvalstis ievērot saistības, kas izriet no ANO Konvencijas 12. panta par valstu tiesību aktiem un it īpaši visu personu ar invaliditāti tiesībām balsot un tikt ievēlētiem.

Sevišķi uzsvērta ANO Konvencijas pārskatīšanas procesa un konstruktīva dialoga nozīme starp ES un ANO CRPD komiteju.

 

Kas tagad sagaidāms no Parlamenta?

1 – Konvencijas (CRPD) īstenošanai  ar vērienīgām pilnvarām Parlaments pilnībā izveido sadarbības tīklu Cross-komitejas vadībā,  lai veicinātu un nodrošinātu konsekventu tās ievērošanu visās galvenajās parlamentārajās komitejās. Tīklā iesaista cilvēkus ar invaliditāti, izmantojot to pārstāvošās organizācijas.
2 – Eiropas Parlaments  pilnībā ievēro ANO konvenciju par  iekļaujošas darba vides veidošanu valsts pārvaldē, padarot tās sanāksmes, procedūras, komunikācijas veidus utt. pilnībā pieejamus personām ar invaliditāti.
3 –  Eiropas Parlaments kā prioritāti savā darba kārtībā  saglabā tiesību ievērošanu personām ar invaliditāti. ANO CRPD komiteja savus ieteikumus ES sniegs septembrī. Šiem ieteikumiem  jākalpo par pamatu invaliditātes politikas veidošanai ES un tās dalībvalstīs turpmākajos mēnešos un gados.

Eiropas Invalīdu forums (EDF) atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta rezolūciju un tās iesaistīšanos pārskatīšanas procesā, kā arī aicina to  turpmāk kādā no nākamajām plenārsēdēm organizēt vēl vienu apspriedi  par šo tēmu.
 
Skatīt vairāk EDF mājaslapā: http://www.edf-feph.org/

 

 

Sagatavoja: Ilze Kopmane 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas