Search form

07.02.2017

Drukāt

Par diferencēto neapliekamo minimumu un gada ienākumu deklarāciju

Photo

No LR Labklājības ministrijas (LM) saņemts skaidrojums par izmaiņām 2017. gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja tiesībām atgūt 2016. gadā pārmaksāto nodokli. LM ziņojums pilnā apjomā pieejams šeit.


Lasiet uzmanīgi – un jūs atradīsiet atbildes uz šādiem galvenajiem jautājumiem:

Kādas izmaiņas gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanā tika ieviestas 2016. gadā, un kas mainās 2017. gadā?

Kuras personas var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu?

Kādā veidā gada ienākumu deklarāciju var iesniegt?

Vai gada ienākumu deklarāciju var iesniegt arī tad, ja nav bijuši attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecību?

Kad ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija?

Vai pensionāri, kuri strādā, arī varēs atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu?

Ja 2016.gadā strādājis viens laulātais, bet deklarācijas iesniegšanas brīdī viņš jau ir miris, vai otrs var atgūt viņa pārmaksāto nodokli?

Kur var saņemt padomu, palīdzību jautājumos par deklarācijas iesniegšanu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu?

Un sniegtas atbildes vēl uz citiem jautājumiem!

Skaidrojums ietver arī piemērus ar skaitliskiem aprēķiniem un tabulu par izmaiņām 2017. gadā.

Deklarāciju par 2016. gada ienākumiem var iesniegt 3 gadu laikā – no 2017. gada 1. marta un līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Jebkura fiziska persona, kura 2016. gadā bija nodarbināta un maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi.

To var izdarīt VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), ja personai reģistrēta internetbanka vai ir elektroniskais paraksts. Personai pašai nav jāmeklē informācija par saviem gada ienākumiem, tie automātiski atrodami VID datu bāzē. Deklarācijas iesniegšanas kārtība EDS soli pa solim redzama VID mājaslapā: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/Pal%C4%ABgmateri%C4%81ls Atg%C5%ABsti p%C4%81rmaks%C4%81tos nodok%C4%BCus_0.pdf

VID klientu apkalpošanas centros deklarāciju var iesniegt arī “papīra formātā”, kur var griezties pēc palīdzības tās aizpildīšanā.

Veidlapas atrodamas VID mājaslapā vai pieejamas apkalpošanas centros.

LM informācijas beigās norādīti arī citi ziņu avoti par šo pašu tēmu.

 

Sagatavoja: Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas