Search form

12.04.2017

Drukāt

LNS biedrību praktikumi/konferences Vidzemē (foto)

Photo

Šī gada 8. aprīlī Latvijas Nedzirdīgo savienības lielākā projekta “LNS darbības stiprināšana – 2017” ietvaros notika LNS reģionālo biedrību (RB) praktikumi – par paveikto darbu 2013. – 2017. gadā Smiltenē un Valmierā. Īsumā par katru no tiem.


Aktivitātes norise Smiltenes RB bija noorganizēta pārdomāti un rūpīgi, tāpēc noritēja raiti. 18 delegāti no Alūksnes, Jaunpiebalgas un Smiltenes grupām uzklausīja biedrības valdes ziņojumu. LNS prezidents E.Vorslovs atzinīgi novērtēja šīs biedrības darbu un veiksmīgi piesaistīto finansiālo atbalstu no dažādām pašvaldībām.

Smiltenieši par savas reģionālās biedrības priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Anitu Cepli. Bet valdē bez tam darbosies: Lida Šilinska, Ingrīda Ozola, Ritma Egle un Aiva Šilinska.

 

 

Valmieras reģionālajā biedrībā 21 klātesošie delegāti no Limbažiem, Cēsīm un Valmieras pēc ziņojuma noklausīšanās debašu laikā aktualizēja divas būtiskas problēmas, kas jārisina: vajadzīgs remonts biedrības ēkai un nepieciešama jauniešu piesaiste biedrības aktivitātēs.

Valmieras biedrības vadība atkārtoti uzticēta Dacei Lācei, kas šajā amatā ir jau 40 gadus. Bet biedrības valdē ievēlēti: Sintija Kārkliņa, Igors Kurzenkovs, Nadja Jefremova un Irina Jirgensone.

Plašāka informācija par rakstā minētajām aktivitātēm būs lasāma laikraksta “Kopsolī” 5. numurā.

Informācijas sagatavošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild Latvijas Nedzirdīgo savienība.

 

Teksts: Ivars Kalniņš, 2. aktivitātes darba grupas loceklis
Foto: Juris Grundulis
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas