Search form

29.05.2017

Drukāt

Rīgas biedrībai jauna priekšsēdētāja (foto)

Photo

27. maijā LNS projekta “LNS darbības stiprināšana – 2017” ietvaros Rītausmā notika Rīgas RB praktikums – konference par paveikto darbu 2013. – 2017. gadā.


Piedalījās 41 biedrs. Klāt bija arī 7 Goda biedri un 7 novērotāji, kuriem bija ierādīts atsevišķs sektors. Konferenci pēc Rīgas RB priekšsēdētājas Māras Lasmanes ieteikuma vadīja Edgars Vorslovs.

Konferences dalībnieki iepazinās ar valdes atskaites ziņojumu par paveikto 2 gados. Pēc jautājumiem sākās debates.

Runāt pieteicās daudzi, bet pārsvarā tika runāts par jau agrāk minētām tēmām: tulku etiķete, junioru un senioru sadarbība, informācija mājaslapā un Kopsolī, Jauniešu centram un Jelgavas grupai vajag savas telpas un daudzas citas tēmas.

Ļoti ilgi vilkās Rīgas RB priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas. Māra Lasmane informēja, ka vairs nekandidēs uz šo amatu. Tika pieteikti 18 kandidāti, bet lielākā daļa savu kandidatūru atsauca.

Beidzot par jauno biedrības priekšsēdētāju ievēlēja Santu Kesenfeldi. Valdē: Karmena Ikauniece, Krista Blīgzna, Skaidrīte Baure, Līga Pauniņa, Elfa Zariņa, Viktorija Romanova.

Lai atsijātu vajadzīgo skaitu – 11 delegātus uz nākamo LNS domi, bija vajadzīgas 3 aizklātās balsošanas reizes. Lūk, ievēlētie: Zigmārs Ungurs, Māra Lasmane, Ivars Kalniņš, Brigita Lazda, Sandra Gerenovska, Juris Grundulis, Varis Strazdiņš, Krista Magone, Inese Immure, Edgars Vorslovs, Santa Kesenfelde.

Par kandidātiem uz nākamā LNS prezidenta amatu izvirzīja veselus piecus: Sandru Gerenovsku, Edgaru Vorslovu, Inesi Immuri, Ivaru Kalniņu un Brigitu Lazdu.

Visbeidzot konferences dalībnieki ķērās pie dienas kārtības beidzamā – desmitā jautājuma un piešķīra LNS Rīgas RB Goda biedra nosaukumu Brigitai Lazdai, Tatjanai Urbonienei, Aleksandrinai Ekšteinei.

Konference ilga no pl. 11 līdz 21, pēc tam notika Rīgas RB 97. gadskārtas svinības.

Plašāku informāciju lasiet jūnija/jūlija “Kopsolī”.

Vairāk foto šeit.

 

Anete Arāja
Foto: Juris Grundulis
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas