Search form

13.03.2019

Drukāt

Apstiprināts plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019. - 2021. gadā

Photo

Vides pieejamība sevī ietver daudz vairāk nekā tikai fizisku šķēršļu likvidēšanu – tā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sniedz iespēju sazināties ar cilvēkiem, nodrošina pieeju ikdienai, darbam un arī dzīvībai nepieciešamiem pakalpojumiem. Jo pieejamāka vide, jo lielāka iespēja cilvēkam būt patstāvīgam, neatkarīgam un kvalitatīvi pavadīt laiku ārpus mājas.


Tiesībsarga ziņojumi un pētījumi, kā arī citi informācijas avoti liecina, ka vides un informācijas nepieejamība Latvijā ierobežo personu ar invaliditāti tiesības un brīvību.

Tāpēc 12. martā valdības sēdē pieņemts Labklājības ministrijā sagatavotais “Plāns pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.. gadam”. Tajā noteikti vides pieejamības politikas mērķi, galvenie rīcības virzieni un rezultāti (labums, ko gūst sabiedrība).

Plāns atbilst ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam un ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas 2017. gada rekomendācijām Latvijai pieejamības jomā.

Paredzēts palielināt visu sabiedrības grupu, to skaitā personu ar invaliditāti, pieejamību elektroniskiem pakalpojumiem, publiskām ēkām un teritorijām.
Plānā uzsāktie pasākumi jāturpina arī pēc 2021. gada – līdz ir nodrošināta paredzētā pieejamība.

Plāna izpildi koordinēs LM, bet ikviena ministrija ir atbildīga par tās nozarē nepieciešamo pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu personu ar invaliditāti vajadzību ievērošanu un iekļaušanu to īstenotajās politikās. Tādējādi personu ar invaliditāti interešu aizstāvības organizācijas uzskatāmas par galvenajiem sadarbības partneriem, un viņu vērtējums ir svarīgākā plāna īstenošanas sastāvdaļa.

Ieviešot šo plānu, labuma guvēji būs ne tikai personas ar invaliditāti, bet arī ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš pārvietojas pieejamā vidē un izmanto publiskos pakalpojumus, tostarp vecāka gadagājuma cilvēki un ģimenes ar maziem bērniem.

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
Foto: www.mk.gov.lv


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas