Search form

02.04.2019

Drukāt

Nedzirdīgajiem bērniem vajag jaunu ābeci

Photo

Izskatās, ka nedzirdīgie bērni Latvijā ir "unikālā" situācijā – 21. gadsimtā tikai viņiem ir "ekskluzīva" iespēja mācībās izmantot padomju laika ābeci! Vai Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un Saeimas deputāti gribētu, ka viņu bērni vai mazbērni mācībās izmantotu šādu grāmatu?!


Paldies Saeimas deputātei Anda Caksa par šīs problēmas aktualizēšanu! Sociālajos tīklos patlaban izraisījusies plaša diskusija. Ieskats tajā!

Latvijas skolās nedzirdīgie bērni mācās latviešu valodu no 1987. gadā izdotas ābeces ar vairākām aizlīmētām lapām ar padomju simboliku. Galvenais iemesls – mūsu valstī citas iespējas nav.

Kā šāda situācija radusies, kā un ko plāno darīt Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), skaidroja portāls "Delfi".

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem direktore Kristiāna Pauniņa šo faktu atzīst – protams, būtu nepieciešams jauns mūsdienām saturiski un mākslinieciski atbilstošs izdevums tieši bērniem ar dzirdes traucējumiem , jo šobrīd viņi mācās no grāmatām, kas paredzētas gan vispārizglītojošo, gan speciālo skolu audzēkņiem.

Mūsdienīgi mācību līdzekļi akūti nepieciešami, jo nedzirdīgiem bērniem nav arī mācību līdzekļu, kur teksts tulkots zīmju valodā digitālā formā," akcentē Pauniņa.

Šobrīd pedagogi paši sagatavo mācību materiālus, pārveidojot un pielāgojot tekstu. Tāpat tiek strādāts ar interaktīviem un digitāliem mācību materiāliem.

"Skolām ļoti nepieciešami mūsdienīgi, tieši digitāli mācību līdzekļi, ne tikai "Ābece", bet arī latviešu valodas, dabaszinību, vēstures, literatūras un citu mācību priekšmetu apguvei," teic Kristiāna Pauniņa.

Finansiāli tā būtu mazākā problēma

Jautājumu par padomju laikā izdoto "Ābeci" 28. martā sociālajā tīklā "Facebook" aktualizēja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja biedre Anda Čakša (ZZS), kura ābeces finansēšanu iesniedza kā priekšlikumu budžeta grozījumos, lai rastu risinājumu un šāgada 1. septembrī nedzirdīgajiem bērniem būtu jauna ābece.

Spiesti lasīt skolotājam no lūpām

Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente Brigita Lazda vērš uzmanību uz to, ka šobrīd Latvijā nedzirdīgo un vājdzirdīgo iedzīvotāju izglītības līmenis ir zems. Reti kurš, turpinot izglītību un iegūstot bakalaura vai maģistra grādu. Tās, pēc Lazdas domām, esot tāpēc, ka mazotnē nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem bērniem nav bijušas iespējas pilnvērtīgi apgūt savu dzimto latviešu zīmju valodu un latviešu valodu – tādējādi arī citus mācību priekšmetus.

Skolās trūkst arī pedagogu, kuri prot bērniem mācību vielu izskaidrot zīmju valodā. Mācībām notiekot verbāli, bērni ir spiesti censties nolasīt skolotājam no lūpām vai norakstīt tekstu no tāfeles. Tādējādi informāciju spēj uztvert tikai daļēji, nepilnvērtīgi apgūstot arī mācību vielu.

Atbalstu nav izdevies gūt

Nedzirdīgos pārstāvošās organizācijas viceprezidente lēš, ka biedrība vismaz trīs gadus, vēršoties IZM, centusies panākt, lai tiktu izdoti nedzirdīgo bērnu vajadzībām atbilstoši mācību līdzekļi un lai pedagogiem, kuri ieguvuši pedagoga kvalifikāciju un vēlas strādāt ar vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem, būtu iespēja iegūt arī surdopedagoga kvalifikāciju vai speciālā pedagoga izglītību. Līdz šim atbalsts nav gūts.

Šīs nav īpašas vajadzības

Latvijas Nedzirdīgo savienības viceprezidente Inese Immure cer sagaidīt aktīvāku IZM rīcību, īstenojot to, ko paredz likums, proti, skolēniem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja iegūt izglītību latviešu zīmju valodā.

"Mēs ļoti ceram kopīgi sasniegt to, kas mums noteikts Latvijas Satversmē, Valsts valodas likumā, Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā un ANO Konvencijā – tās ir tādas pašas vajadzības kā dzirdīgajiem."

Ministrija problēmu zina

1987. gadā izdoto "Ābeci" skolēniem ar dzirdes traucējumiem skolās nav aizliegts lietot, to var izmantot, ja pedagogs to uzskata par nepieciešamu, norāda IZM.

Mācību literatūru un audzināšanas metodes skolās izvērtē pedagogi paši. IZM piekrīt, ka mācību līdzekļu nedzirdīgiem bērniem trūkst, un patlaban norit darbs pie situācijas apzināšanas – tiek veidotas dažādas mācību grāmatas bērniem ar īpašām vajadzībām – Braila rakstā, vieglajā valodā tiek adaptēti dažādi mācību un metodiskie līdzekļi.

Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem iesaistījusies projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" – bērniem ar dzirdes traucējumiem izveidots mācību līdzekļu saraksts, kuri varētu tikt izstrādāti.

Ministrija sola aptuveni gada laikā izstrādāt mācību līdzekļus arī skolēniem ar dzirdes problēmām.

Plašāk: https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvijas-skolas-nedzirdigos-bernus-skolo-cenzeta-padomju-laika-abece.d?id=50954197&fbclid=IwAR0UJ_nGDHtZYvTnUjHMdoAqAq9f478XZzGK7Sz3verOvQuzzqGkaJPMMpc

 

Sagatavoja: LNS Informācijas nodaļa
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas