Search form

05.04.2019

Drukāt

Subtitri tiešraides raidījumiem ar “Tildi”

2. aprīlī LNS viceprezidente Inese Immure tikās ar Latvijas Televīzijas (LTV) Dokumentālo raidījumu redakcijas redaktori Sarmīti Plūmi, LTV Tehnoloģiju nodaļas vadītāju Arni Šeibi un programmatūras uzņēmuma “Tilde” Biznesa attīstības direktoru Kasparu Kauliņu, lai pārrunātu LTV raidījumu subtitrēšanas iespējas tiešraides režīmā. Pārrunās piedalījās arī LNS Domes loceklis Edgars Vorslovs.


Jālūkojas citā virzienā

Tikšanās dalībnieki pārrunāja iespēju cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem nodrošināt raidījumu pieejamību tiešraides režīmā. LNS un LTV jau agrāk apspriedušas tādu tehnisko risinājumu kā ātrrakstīšana. Tas nozīmē, ka tiešraides laikā tiek veidoti subtitri.

S. Plūme uzsvēra, ka Latvijā nav bijusi tāda prakse un pieredze. Viņa šaubījās, vai atrastos speciālists, kas tiešraides laikā spētu veidot kvalitatīvus, gramatiski pareizus subtitrus. Tādēļ ir jālūkojas citā virzienā – uz jaunākajām tehnoloģijām, kas spēj “atpazīt” balsi un pārvērst to rakstītā tekstā latviešu valodā.

Tehnoloģiju uzņēmums “Tilde” – vadošais šajā jomā.

K. Kauliņš iepazīstināja ar uzņēmuma pieredzi un tā panākumiem šajā sfērā. Piemēram, jau tagad nedzirdīgie var izmantot mobilo lietotni “Tildes balss”, kas ļauj cilvēka teikto uzrakstīt telefonā rakstītā latviešu valodā.

Savukārt A. Šeibe skaidroja lielāko problēmu, kas jārisina ar subtitriem latviešu valodā tiešraides režīmā, – tā ir runas atpazīšanas programmas savietošana ar konkrēto TV tehnoloģijas sistēmu.

K. Kauliņš minēja, ka vissarežģītākais raidījums runas atpazīšanai var izrādīties ziņas, jo tās skar daudzpusīgas tēmas ar dažādiem terminiem. Tie visi runas atpazīšanas sistēmai ir “jāiemāca”. Sarežģīta ir arī paralēlā runāšana – piemēram, politiskās debatēs vienlaikus runā vairāki cilvēki. Tāpēc vienmēr jārēķinās ar to, ka labs rezultāts ne vienmēr būs 100 % pareizs.

Tika nolemts: pilotprojektam subtitru sagatavošanai tiešraidē izmēģinās LTV raidījumu “4. studija”. Vispirms tiks titrēti raidījumi pēc to parādīšanās tiešraidē – tiks sagatavoti subtitri ierakstam internetā, tā varēs novērtēt titrētā kvalitāti.

LTV raidījumi nedzirdīgajiem skatītājiem – 2019

Kā atzīmēja S. Plūme, 2019. gadā LTV plāno ar subtitriem pārraidīt 21 % no visa raidīšanas apjoma LTV 1 un LTV 7 ( kopā 3420 raidstundas). Ar surdotulkojumu LTV pārraidīs 2 % no raidapjoma jeb 370 stundas. Vēl papildus tiks sagatavoti projekti ievietošanai LTV interneta platformā www.lsm.lv ( ap 100 stundām).

Patlaban tiešraides režīmā ar surdotulkojumu LTV nodrošina šādus raidījumus: Dienas ziņas, tām sekojošās Kultūras ziņas un Sporta ziņas. Tiešraides režīmā internetā www.lsm.lv ar surdotulkojumu var redzēt Aktuālo interviju 1 : 1 un diskusiju raidījumu “Tieša runa”.

Tiešraidē surdotulkojums tika nodrošināts arī dziesmu konkursa “Supernova” finālam.

Mērķdotācija subtitrēšanai un surdotulkošanai, ko LTV saņem, ir EUR 157 882 gadā, un tās apjoms nav mainījies kopš 2014. gada.

 

Informē: Inese Immure
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas