Search form

29.04.2019

Drukāt

Atskaites un pārvēlēšanu konferences Latgalē


27. aprīlī notika Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) DAUGAVPILS biedrības 35. konference, kurā valde atskaitījās par paveikto 2 gadu garumā. Biedrība aktīvi sadarbojas arī ar Daugavpils Stropu pamatskolu, kur mācās ap 20 bērnu ar dzirdes traucējumiem, un ar Daugavpils invalīdu biedrību.

Biedrībā ir 108 biedri, vecākajai biedrei 97 gadi. Biedri apvienojušies 3 grupās: Līvānu grupā 13 biedri, LNS Dane 10 un teritoriālā grupā 85. Gandrīz pusei biedru darbspējīgā vecumā nav darba, jo Daugavpilī darba devēji nevēlas pieņemt darbā nedzirdīgos. Arī Krāslavā 2 biedres, kuras izmācījās par sociālo aprūpētāju, meklē darbu.

Konference vienprātīgi uzticēja biedrības vadības grožus līdzšinējai priekšsēdētājai Elvīrai Čaikai, kura biedrību vada kopš 1993. gada. Valdē ievēlēti Regīna Radkeviča, Anita Slavinska, Jeļena Dmitrijeva un Jūlija Aleksejeva.

Konferences delegāti tika iepazīstināti ar surdotehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtību un esoša piedāvājumu.

Konferenci apmeklēja LNS viceprezidentes B. Lazda un I. Immure un valdes locekļi M. Lasmane un A. Osmanis.

 

* * *

28. aprīlī uz Latvijas Nedzirdīgo savienības (LNS) RĒZEKNES biedrības 36. konferenci ieradās visi 24 delegāti, lai atskatītos uz paveikto 2 gadu garumā un ievēlētu jaunu priekšsēdētāju un valdi.

Atskaites periodā notikušas dažādas aktivitātes. Arī darbs dzirdīgo sabiedrības informēšanā par nedzirdības jautājumiem un zīmju valodu.

Interesanta sadarbība biedrībai izveidojusies ar Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju – skolēni nāk uz biedrību apgūt zīmju valodas pamatus un iepazīt nedzirdīgo cilvēku dzīvi.

Ilggadējie sadarbības partneri ir Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes sociālais dienests, kas atbalsta biedru dalību Nedzirdīgo dienas pasākumā Rīgā un ikgadējos Latvijas nedzirdīgo amatiermākslas festivālos. Savukārt Rēzeknes pilsētas sporta pārvalde regulāri atbalsta nedzirdīgo futbolistu dalību Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas rīkotajās sacensībās.

Galvenā problēma, kam būs jāpievērš uzmanība jaunajai valdei, – kā motivēt Rēzeknes darba devējus nebaidīties pieņemt darbā nedzirdīgos. Tikai 36 biedri strādā, 57 ir bezdarbnieki. Viņiem neuztic pat sētnieka darbu, sakot, ka viņus var nobraukt garāmbraucošas mašīnas, jo viņi nedzird.

Biedrībā ir 101 biedrs, kuri apvienojušies 2 grupās: Preiļu grupā 11 biedru un teritoriālā grupā 90. Priecē, ka Rēzeknes biedrībā ir daudz jauniešu.

Arī turpmāk biedrību vadīs Mārīte Sarkane (priekšsēdētājas amatā no 2011. gada). Vēl valdē ievēlēti Ārija Kopeika, Vita Kravale, Inese Geduša un Vadims Višņakovs.

Pēc konferences delegāti iepazinās ar valsts apmaksāto surdotehnisko palīglīdzekļu klāstu un saņemšanas kārtību.

Konferenci apmeklēja arī LNS viceprezidentes B. Lazda un I. Immure, un valdes locekle M. Lasmane.

Paldies par paveikto iepriekšējai valdei , veiksmi un radošu garu jaunajai!

 

Inese Immure
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas