Search form

15.05.2019

Drukāt

Kopsolī atkal klāt – jau 5. numurs!

Photo

Kā jau tas mēdz dzīvē būt, arī šajā KS numurā raibā virknē cits citam seko dažādu notikumu apraksti, kas sniedz ieskatu par jau notikušiem faktiem, sarunām, pārdomām un secinājumiem. To vidū: arī LNS vadības pārskati par padarīto darbu 2018.gadā, valdes lēmumiem un statistikas datiem.


Ieskatieties šajos datu un skaitļu apkopojumos – tie pastāstīs par mums pašiem, par to, cik un kādi esam, kā esam strādājuši, izkopuši savus talantus, ieguvuši jaunu informāciju, izglītojušies utt.

Par to visu uzzināsiet arī no intervijām ar mūsu biedriem, kuri bija tik laipni, ka atsaucās uz aicinājumu dalīties savā pieredzē, meklējot un atrodot darbu, studējot, piedaloties savu talantu pilnveidošanā utt. Paldies viņiem par to!

Ceram uz mūsu biedru atsaucību arī turpmāk, jo šis pavasaris ikvienam piedāvā plašu izvēli un iespēju piedalīties daudzos interesantos notikumos , arī inovatīvos pasākumos, kas notiks pirmoreiz.

Par to visu, kas jau bija un – galvenais – kas vēl būs, varat atrast ziņas šajā Kopsolī 5. numurā. Lasiet uz veselību un atcerieties – vienmēr jūsu rīcībā LNS Informācijas nodaļa, kas ar prieku saņems un publicēs atkal jaunas ziņas !

 

Ilze Kopmane
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas