Search form

17.10.2019

Drukāt

Iznācis “Kopsolī” 10. numurs

Photo

Šajā numurā varat izlasīt par vairākām jubilejām. LNS Goda biedrei Dainai Zvanītājai – 80, LNS muzejam – 45, bet kādreizējai Vidzemes Kurlmēmo biedrībai būtu 90 gadu, ja tā vēl pastāvētu. Tātad sveicam Dainu Zvanītāju un pieminam arī citus nosauktos vēstures faktus.


Par LNS vēstures faktiem kļūst lielākā daļa notikumu, kas aprakstīti “Kopsolī”. Tā tas ir arī šajā – 11. numurā, kur liela uzmanība pievērsta vēl vairākiem aktuāliem jautājumiem.

Piemēram, PNF kongresa Parīzē dalībniece LNS viceprezidente Inese Immure savā rakstā akcentē zīmju valodas pilnvērtīgas izmantošanas nozīmi, ietverot šo prasību valstu likumdošanā kā svarīgu faktoru, kas sekmē nedzirdīgo kopienas pilnīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Neapšaubāmi interesanti būs izlasīt, ko LNS prezidente Sandra Gerenovska uzzinājusi Maskavā, piedaloties Krievijas Nedzirdīgo biedrības konferencē par nedzirdīgo nodarbinātību.

Plašs ieskats sniegts Starptautiskās nedzirdīgo nedēļas aktivitātēs Rīgā un reģionālajās biedrībās. Ir prieks par mūsu jauniešiem – Danas deju grupas dalībniekiem, kuri vienmēr un visur ir vienots kolektīvs, vai nu tas būtu uz skatuves, vai arī brīvsolī atpūtas laikā.

Ieskatieties arī pēdējā lappusē – uzsaukumā, kāpēc ir vērts lasīt “Kopsolī arī turpmāk.

Tā nu tas ir – laika gaita nav apturama, bet tās notikumus gan iespējams saglabāt vēsturei, un Kopsolī ir viens no tiem, kas to neatlaidīgi dara. Paldies par to visiem lasītājiem un rakstītājiem šajā gadā, jo notikumu un jaunu ziņu mums netrūka. Arī šoreiz

 

Ilze Kopmane


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas