Search form

04.11.2019

Drukāt

Rītausmai – 50! (foto, video)

Rītausmā 2. novembrī ar plašu pasākumu un daudz puķēm atzīmēja Rītausmas 50 gadu jubileju. Pasākumu organizēja Rīgas biedrība, bet svinīgo pasākumu vadīja Lilita Logina un Sergejs Soklakovs.


Piedalījās ap 150 svinētāju, kas pasākumu vēroja, sēžot pie klātiem galdiņiem. Pēc deju uzveduma “Nedzirdīgie arī raud” noskatīšanās LNS viceprezidente un bijusī Rītausmas direktore Brigita Lazda prezentēja kultūras centra vēsturi. Vārds tika dots arī klātesošajai Rītausmas bijušajai direktora vietniecei Lilitai Lainei un bijušajai darbiniecei Regīnai Rizikai.

Katrai kultūras jomai bija sagatavota atsevišķa prezentācija: melodeklamācijai, tautas dejai, estrādes dejai un teātrim.

Savukārt Līga Pauniņa prezentēja LNS muzeja 45 gadus ilgo vēsturi – arī muzejam jubileja.

Maza, bet tomēr sava 5 gadu jubileja arī dienas centram “Rītausma” (DC). Centra vadītāja Gunta Birnīte parādīja plašu prezentāciju par DC darbību, apmeklētājiem, darbiniekiem. Viņa pateicās darbiniekiem un aktīvākajiem DC apmeklētājiem. Arī pats DC saņēma daudz ziedu un apsveikumu.

Sekoja LNS viceprezidentes Brigitas Lazdas un LNS Rīgas biedrības priekšsēdētāja Ivara Kalniņa uzrunas. Tika izteikta pateicība daudzajiem brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja sagatavot šo pasākumu. Pateicība tika izteikta arī nedzirdīgajam krievu māksliniekam Aleksejam Simonovam, kurš šoreiz, par laimi, tika pāri robežai bez problēmām.

Prezentāciju un uzrunu starplaikus piepildīja Rītausmas amatiermākslinieku priekšnesumi – dejas un melodeklamācijas.

Savukārt LNS pasniedza ziedus bijušajiem un esošajiem Rītausmas nama darbiniekiem, kā arī uzdāvināja skaistu torti visiem pasākuma dalībniekiem, kuri arī ikdienā ir mūsu Rītausmas nama apmeklētāji.

Rīgas biedrības valde izteica pateicību ar dāvanām jauniešu deju, tautisko deju kolektīvam, drāmas ansambļa kolektīvam, dienas centram "Rītausma", mākslinieku kopai "Cerība" un daudziem brīvprātīgajiem: Rūtai Bernauai, Danai Kalpiņai – Geidai, Dzintrai Kukšai, Guntai Birnītei, Brigitai Lazdai, Aldim Ādamsonam, Valdim Krauklim, Edītei Brencei, Artai Birzniecei – Siliņai, Sigitai Kiķurei, Regīnai Rizikai, Aleksejam Simonovam, Raitim Rūrānam, Sandrai Gerenovskai, Dzintrai Jankovskai, Silvijai Kļaviņai, Zinaīdai Pantjai, Vasilijam Pantjam, Zigrīdai Žukauskai, Līgai Pauniņai, Elzai Volontei, Madarai Indriksonei, Sergejam Soklakovam, Edgaram Celmiņam, Intim Zvirbulim, Aleksandram Altuhovam, Jānim Bruģmanim, Laurai Vicinskai, Diānai Grenevicai, Dacei Vingrei, Aleksandram Altuhovam, Agrim Gedrovičam, Almai Strožai, Ilvai Cibuļskai, Zanei Bondarei, Rotai Gulbei, Sergejam Golubevam, Ilonai Liniņai, Janīnai Lukinai, Rasmai Mauriņai, Maigai Elbrotei, Jurim Elbrotam, Vinetai Cakulei, Inārai Birnītei, Birutai Lasmanei, Dzintrai Jansonei, Irīnai Ņikitinai – Austrumai, Jurim Veidemanim, Ingunai Čaunai, Skaidrītei Baurei, Aināram Osmanim, Silvijai Kļaviņai, Ingrīdai Sivko, Viktoram Baikovam, Robertam Kesenfeldam, Varim Salmiņam un Mārtiņam Langem.

Rītausmas foajē apmeklētāji varēja aplūkot 3 izstādes: DC apmeklētāju darinājumus, krievu mākslinieka Alekseja Simonova šaržus (karikatūras paveids ar īpašu attēlojamā objekta īpatnību vai trūkumu izcelšanu) un mākslinieku kopas “Cerība” izstādi.

Vairāk foto šeit. Sīkāk lasiet “Kopsolī”.

 

Teksts: Zigmārs Ungurs
Foto: Edgars Celmiņš
Video: Kristaps Legzdiņš
 


 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas