Search form

24.02.2021

Drukāt

Par medicīniskās izziņas saņemšanu nedzirdīgiem autovadītājiem

Photo

Nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem ir tiesības saņemt autovadītāja medicīnisko izziņu jebkurā sev izvēlētā medicīnas iestādē, uzsver Veselības inspekcija. Saņemot sūdzības no biedriem par grūtībām saņemt transportlīdzekļa vadītāja veselības izziņu, Latvijas Nedzirdīgo savienība vērsās Veselības inspekcijā pēc skaidrojuma. Šeit publicējam Veselības inspekcijas atbildi.

       

       “Atsaucoties uz 2021.gada 29.janvāra e-pasta vēstuli „Par medicīniskās izziņas saņemšanas problēmām nedzirdīgiem autovadītājiem”, kurā lūgts skaidrojums par nedzirdīgo autovadītāju tiesībām saņemt medicīnisko izziņu jebkurā ārstniecības iestādē vai ģimenes ārsta praksē, kam ir tiesības sniegt šāda veida izziņu (turpmāk – Iesniegums), Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) un Veselības ministrija sniedz sekojošu skaidrojumu.

[1] Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumu Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” (turpmāk – Nolikums) 4.2. punktu Inspekcijai cita starpā ir uzdevums  kontrolēt ārstniecības iestāžu darbības atbilstību veselības aprūpes jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

Ceļu satiksmes likumā noteikts, ka "transportlīdzekļu vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura cita starpā noteiktajā kārtībā ir veikusi veselības pārbaudi un kurai nav konstatētas medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai". Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu Nr.940 „Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi Nr.940) 1. pielikuma VI sadaļā dzirdes traucējumi ir norādīti kā viena no medicīniskajām pretindikācijām transportlīdzekļu vadīšanai. Taču likumdevējs ar speciālu piezīmi izdarījis izņēmumu, nosakot, ka Ceļu satiksmes likuma 30.1 panta ceturtās daļas 1. punktā minēto kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem atļauts vadīt transportlīdzekli. Attiecīgajā punktā teikts par AM, A1, A, B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī traktortehnikas un citu pašgājējmašīnu vadītājiem, kuriem ir atļauts vadīt transportlīdzekli ar Noteikumu Nr.940 VI sadaļā (16., 17., 18.punktā) minētajām pretindikācijām. No iepriekš minētā secināms, ka dzirdes traucējumi ir uzskatāmi par pretindikācijām transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot, ja persona vada transportlīdzekli, kuru ir tiesības vadīt ar atbilstošu AM, A1, A, B1, B un/vai BE atzīmi personas autovadītāja apliecībā. Noteikumu Nr.940 VI sadaļas piezīmes, t.sk. piezīme a) attiecas uz visiem VI sadaļas punktiem.


Savukārt, atbilstoši Noteikumu Nr.940 7.punktam, transportlīdzekļa vadītāja un pretendenta pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi pēc viņa izvēles ir tiesīgs veikts ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā transportlīdzekļa vadītājs vai pretendents ir reģistrēts un kura veselības aprūpē viņš ir vismaz sešus mēnešus, vai ārstniecības iestādē izveidota ārstu komisija. Vienlaikus, lai sniegtu atzinumu par transportlīdzekļa vadītāja vai pretendenta pirmreizējā vai kārtējā veselības pārbaudē konstatētajiem faktiem, ģimenes ārsts, nepieciešamības gadījumā, ir tiesīgs nosūtīt transportlīdzekļa vadītāju vai pretendentu veikt papildu izmeklējumus, pieprasīt citu specialitāšu ārstu atzinumus vai nosūtīt uz ārstu komisiju.

 Ņemot vērā minēto, vēršam uzmanību, ka Noteikumi Nr.940 ir viennozīmīgi saprotami, bet atsevišķu ārstu rīcība, nepiemērojot 1.pielikuma VI sadaļas a) piezīmi, iespējams, skaidrojama ar nepietiekamu izpratni par šī normatīvā akta piemērošanu.”Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas