Search form

24.02.2021

Drukāt

Iznācis laikraksta “Kopsolī” 2021. gada februāra numurs

Photo

Iznācis  Latvijas Nedzirdīgo savienības laikraksta “Kopsolī” 2021. gada februāra numurs.

2.-3. lpp. uzziniet par valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanu 2020. gadā.

Jautrīte Groma, kura LNS sistēmā nostrādāja 48 gadus, pagājušajā mēnesī devusies aizsaulē. Jautrītes kolēģi dalās ar jaukām atmiņām par viņu (4.-5. lpp.).

6.-7. lpp. lasiet interviju ar LNS Gada brīvprātīgo Māru Lasmani par viņas ikdienas gaitām, motivāciju un nākotnes plāniem.

Uzziniet, kas tika nolemts LNS Domes sēdē, un kāpēc nedzirdīgiem autovadītājiem joprojām ir grūtības saņemt medicīnisko izziņu (7. lpp.).

Nodarbinātības rubrikā lasiet sarunu ar nedzirdīgo metinātāju Anatoliju Jermoloviču par viņa darbu, hobijiem un neparastu talantu (8. lpp.).

2021. gadā cilvēkiem ar invaliditāti valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksām būs pārejas periods – kā veiks izmaksu, iepazīstieties 9. lpp.

Vēstures rubrikā atcerēsimies LNS Goda biedri Dzidru Siliņu, kurai 1. martā apritētu apaļi 90 gadi, un iepazīsimies ar Helēnu Kelleri, kurai nedzirdība un neredzība netraucēja kļūt par slavenu rakstnieci (10. lpp.).

Tā kā februārī visā pasaulē atzīmē 112 dienu, 11. lpp. atcerēsimies, kā nedzirdīgiem nepieciešamības gadījumā ātri izsaukt palīdzību.

 

 

Inese Immure  


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas