Search form

25.11.2010

Drukāt

Novembris – pasākumiem bagāts mēnesis Rēzeknē

Photo

Rudenī, kad vasaras darbi laukā un atvaļinājuma prieki aiz muguras, vairāk laika var veltīt kopā sanākšanām dažādos pasākumos, kuri gan paplašina redzesloku, bagātinot zināšanas, gan vairo radošās prasmes, izkopjot dabas dotos talantus aktīvās praktiskās nodarbībās, gan ļauj pilnvērtīgi atpūsties, saliedējot biedru kopas interesantās aktivitātēs. Īpaši plašas iespējas šai ziņā sagādā projekta ”Klusuma pasaule” ietvaros plānoto motivācijas un iekļaušanas pasākumu realizācija.


Par notikumiem informē arī mūsu brīvprātīgie korespondenti no reģionālajām biedrībām, un šoreiz jūsu uzmanībai MĀRĪTES TRUNTIKAS  sagatavotās ziņas no Rēzeknē. Paldies viņai!
 

Jokošanās un šausmināšanās –  „Fokus Pokus”

6. novembrī klubā  notika interesants un neparasts pasākums „Fokus Pokus”, ko organizēja interešu kluba „Juniors” brīvprātīgais A. Vindačs un projekta ”Klusuma pasaule” aktivitāšu organizatore I. Geduša.  

Šajā pasākumā pirmoreiz biedrībā  aizsākta jauna tradīcija – Helovīna atzīmēšana, kas agrāk nenotika.  Sanākušos organizatori iepazīstināja  ar šo svētku rašanās vēsturi un svinēšanas tradīcijām, kā arī iesaistīja kopīgas dekorācijas veidošanā,  kurā katrs varēja paust savas radošās prasmes. Daudzi dalībnieki bija saģērbušies Helovīna tērpos, un, jāatzīst, ka dažam labam sejas  grims bija iespaidīgāks nekā profesionāļiem ar specefektiem šausmu filmās.

Pasākumā satikās dažādas paaudzes, lai runātu par šādu jaunu kopīgu pasākumu organizēšanu. Visi pasākuma dalībnieki ar prieku atzina, ka dažādas paaudzes cita no citas var ko mācīties.
Liels paldies pasākuma organizatoriem par jauki pavadīto laiku! 
Radošā nometne „Zaļajā salā”
 
13. un 14. novembrī – vēl tik siltajās aizejošā rudens dienās mēs, rēzeknieši izbaudījām skaistus brīžus un apguvām radošās un komunikācijas prasmes Rēzeknes novada Griškānu pagasta „Zaļajā salā”.

Ar projekta „Klusuma pasaule” darbinieces Ineses Gedušas gādību interesanti sastādītajā pasākuma programmā ne tikai daudz ko jaunu iemācījāmies, bet arī cits citu labāk iepazinām, kļuvām saliedētāki.
 
Bija gan nopietnas pārrunas par mūsu ikdienas problēmām un to risinājumiem, gan arī bija saistošas aktivitātes, piemēram, aizraujoša  rīta rosme, dažādas spēles brīvā dabā, kurās guvām pozitīvas emocijas. Par to liecināja smaids dažās tādās sejās, kurās tas nebija manīts jau sen...

Pasākuma dalībnieki saka lielu paldies I. Gedušai par jauko pasākumu! Visi apliecināja, ka ar nepacietību gaidīs nākamo.
 


 
Materiālus apkopoja: Ilze Kopmane
Foto autors: I. Geduša, A. Meiere un R. Gerenovskis

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas