Search form

18.05.2011

Drukāt

Atklāta oficiālā peldsezona – var droši peldēties visās 46 oficiālajās peldvietās Latvijā

Photo

15. maijā tika atklāta oficiālā peldsezona. Veselības inspekcija pēc pirmajām veiktajām peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudēm apstiprina – peldēties.


Ūdens kvalitāti jūras un iekšzemes peldvietās inspekcija pārbaudīs visu peldsezonu – no 15. maija līdz 15. septembrim, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi.
 
Inspekcijas speciālisti peldvietu ūdens kvalitāti pārbauda un novērtē gan laboratoriski, respektīvi, pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem – fekālā piesārņojuma indikatoriem, zarnu nūjiņām (E.coli) un zarnu enterokokiem, gan vizuāli, novērtējot peldvietas vispārējo stāvokli. Īpašu uzmanību Inspekcijas vides speciālisti pievērš netipiskai ūdens krāsai, noturīgām putām, peldošiem un citiem atkritumiem ūdenī, naftas produktiem, zilaļģu vai zaļaļģu savairošanās procesam (ūdens „ziedēšanai”).
 
Veselības inspekcija peldvietu monitoringā aicina piedalīties arī iedzīvotājus, savus novērojumus par peldvietas un peldūdens kvalitāti, fiksējot Inspekcijas mājaslapā ievietotajā anketā.
 
Iedzīvotāju līdzdalība peldvietu ūdens monitoringā Inspekcija organizē ar mērķi aktualizēt diskusiju par peldūdens kvalitāti Latvijā, kā arī iegūt informāciju par iedzīvotāju novērojumiem peldvietās, kuras nav iekļautas oficiālo peldvietu sarakstā.
 
Šogad no oficiālo peldvietu saraksta svītrotas divas peldvietas – Juglas ezera peldvieta un Salacgrīvas Meleku līča peldvieta.
 
Sarakstam pievienota viena jauna – Jelgavas Lielupes labā krasta peldvieta.
 
Pilnais oficiālo peldvietu saraksts atrodas Inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv, tas ir arī atspoguļots kartes veidā. 
 

SEKOJIET ZIŅĀM KATRU MĒNESI!
 
Ziņo: Veselības inspekcijas Komunikācijas nodaļa,
Klijānu iela 7, Rīga, LV – 1012, tālrunis: 67819671, fakss: 6781e-pasts: [email protected]; www.vi.gov.lv

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas