Search form

30.05.2011

Drukāt

Itālijas nedzirdīgo sabiedrība protestē pret savas dzimtās valodas statusa maiņu

Photo

Pagājušajā nedēļā Itālija bija nedzirdīgo pasaules uzmanības centrā, jo Itālijas senāts plāno itāļu zīmju valodu (Lingua dei Segni Italiana – LIS) oficiāli atzīt kā žestu un mīmikas valodu (Linguaggio Mimico Gesturale – LMG).


Itālijas nedzirdīgo kopiena ir sašutusi par šādu attieksmi un noorganizējusi trīs dienu protestu (25. – 27. maijā) pret to, kā arī aicināja pārējo valstu nedzirdīgo organizācijas atbalstīt to. Itālijas nedzirdīgo sabiedrība nepieņem žestu un mīmikas valodu kā savu valodu, un uzskata, ka ar šādu valodas definīciju nedzirdīgie itāļi var tikt uzskatīti kā mazvērtīgāki pilsoņi. Šāda valodas definīcijas pārdēvēšana pazemo un vājina itāļu zīmju valodas statusu.

Pasaules nedzirdīgo federācija (PNF) savā atbalsta vēstulē norāda, ka itāļu zīmju valodas neatzīšana var radīt nopietnas sekas visai Itālijas nedzirdīgo sabiedrībai un tas ir pretrunā ar ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām principiem, ko ratificējusi arī pati Itālija (2009. gada 15. maijā).

PNF atgādina, ka zīmju valoda ir vienlīdzīga ar runas valodu, un uzsver zīmju valodas nozīmi arī bērniem, kuri lieto iekšauss implantu. PNF atgādina, ka konvencijas 2., 9., 21., 24. un 30. pants īpaši attiecas uz nedzirdīgajiem cilvēkiem un viņu valodas tiesībām, un aicina tos ievērot visos tiesību aktos un politikā. 

Vēstulē norādīts arī, ka itāļu zīmju valodas statusa pazemināšanai var būt nopietnas sekas, piemēram, var samazināties valsts finansējums visam, kas saistīts ar nedzirdīgo un zīmju valodas jautājumiem. Tas var radīt nopietnus draudus arī Itālijas nedzirdīgo skolām.

Ar Itālijas nedzirdīgo kopienu šajā cīņā solidarizējas ASV, Anglijas, Īrijas un Vācijas nedzirdīgie. Vairākās pilsētās (Belfāstā, Londonā, Edinburgā, Vašingtonā un Berlīnē) pie Itālijas vēstniecības tika organizētas protesta demonstrācijas.

Itālijas nedzirdīgo sabiedrība aicina visus parakstīt petīciju par itāļu zīmju valodas atzīšanu. To var izdarīt šeit.
Mājaslapā http://www.nazzareno.info ir ievietoti vairāki videomateriāli (skaidrojumi, debates zīmju valodā) par šo tēmu.

Šeit
jūs varat noskatīties sižetu no Itālijas Europarl TV, kur uz žurnālista Patrick Delfosse jautājumiem par zīmju valodu atbild nedzirdīgais Eiropas Parlamenta loceklis Ādams Kosa. Intervija notiek ar zīmju valodas tulka starpniecību starptautiskajās zīmēs.


Sagatavojusi: Inese Immure

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas