Search form

30.05.2011

Drukāt

Rīgas Nedzirdīgo skolas padomes sanāksme par nākotnes nodomiem

27. maijā notikušajā Rīgas NBIS padomes sanāksmē, kas pēdējo reizi notika vecajā vietā Čaka ielā 42, tika apspriesti vairāki jautājumi: šī mācību gada jauninājumi un problēmas, skolas pārcelšanās lietas, nākamā mācību gada plāni un ieceres, kā arī dalība sadarbības projektos un izmaiņas skolas normatīvajos aktos.


Sanāksme notika nelielā pulkā, piedaloties skolas vadībai, vecāku padomes vadītājai Elfai Zariņai, dažiem vecāki un pāris skolotājiem. Mācību gadu izvērtējot, skolas direktore Kristiāna Pauniņa atzina, ka šis pusgads bijis saspringts, bet skolas kolektīvs sasniedzis daudz. Skola izpelnījusies atzinību par skolēnu dalību interešu izglītībā, kurai pedagogi veltījuši ļoti daudz laika. Kārtojuši ne vien skolas pārcelšanas lietas, bet arī sākuši izstrādāt jaunu izglītības programmu nedzirdīgajiem skolēniem u.c.

Skolas direktore rosināja apsvērt,  kā nākamgad aktivizēt sadarbības iespējas ar citām iestādēm ārzemēs, iesaistoties dažādos projektos, organizējot nometnes utml. Pedagogi varētu doties pieredzes apmaiņā uz citām valstīm.

Šajā sapulcē pārsvarā tika pārrunāts par jauno skolu Graudu ielā. 6. – 7. jūnijā skola tur varēs pieņemt jaunās ēkas. Teju miljons iztērēts jaunās skolas renovācijai un labiekārtošanai, tai skaitā ergoterapeitisko mēbeļu iegādei, bet citas vajadzības tomēr pastāv, piemēram, videonovērošanas tehnikas. Skolai ir siltināta fasāde, līdz ar to finanšu līdzekļus par komunālajiem maksājumiem varēs ieekonomēt. Vecajā skolā (īpaši internātā) siltumam skola tērēja milzīgus līdzekļus. Pašlaik liela nauda nepieciešama skolēnu ēdināšanai.

Sanāksmē tika aktualizēti vēl citi jautājumi: par iespējamo skolotāja asistenta štata vietu atjaunošanu, surdotulka nodrošināšanu mācību stundās. Zīmju valoda kā mācību priekšmets būs tikai 1. – 5. klasē, bet no 6. klases tā būs kā mācību palīglīdzeklis.

Skola nākotnē plāno ieviest pirmsskolas un vidusskolas mācību programmas. Projekts par vidusskolas programmas ieviešanu vēl jāgatavo. Paredzēts ieviest vidusskolas programmu ar profesionālās apmācības ievirzi, bet tādā gadījumā jāiegūst līdzekļi, lai izveidotu tehnisko bāzi arodapmācībai. Savukārt pirmsskolas programmas ieviešana pagaidām ir tikai idejas līmenī. 
Teksts: Ivars Kalniņš
Foto: Dzintars Stepāns

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas