Search form

22.06.2011

Drukāt

Maskavā nodibināts klubs dzirdīgajiem zīmju valodas draugiem

Krievijas galvaspilsētas Maskavas Nedzirdīgo biedrība jau gandrīz divdesmit gadus māca dzirdīgajiem interesentiem zīmju valodu.


Tomēr pieredze liecina, ka neviena, pat vislabākā mācību metodika vai visprofesionālākie pasniedzēji nelīdzēs, ja nebūs iespējas izmantot valodu ikdienā. Jebkuras valodas zināšanas nepieciešams  pilnveidot, sarunājoties ar cilvēkiem, kam šī valoda ir dzimtā.

Daži dzirdīgie ir mēģinājuši apmeklēt Maskavas nedzirdīgo biedrības klubu, bet tur pārsvarā satiekas paveci cilvēki, jo nedzirdīgie jaunieši   iegriežas reti, viņiem tur ir garlaicīgi. Diemžēl ir klubi, kuros pret dzirdīgajiem izturas ar zināmām aizdomām, arī paši dzirdīgie reizēm kautrējas par savām neveiklajām zīmēm. Var meklēt sarunas biedrus internetā, var mēģināt strādāt par brīvprātīgo palīgu nedzirdīgo skolā, tomēr visām minētajām iespējām ir arī trūkumi.

Šī gada janvārī Maskavas Nedzirdīgo izglītības un zīmju valodas centrā pirmo reizi sapulcējās Zīmju valodas draugu kluba biedri. Iepazīties un noorganizēt šo tikšanos palīdzēja ērtākais saziņas veids – internets: Krievijā tik populārais sociālais tīkls vkontakte.ru .

Jau pirmajā tikšanās reizē bija ļoti daudz dalībnieku, dzirdīgie savā starpā sarunājās tikai zīmju valodā, sarunās aktīvi iesaistījās arī nedzirdīgie. Nerakstītie kluba likumi paredz, ka par katru mutiski izteiktu vārdu pienākas „sods” – 5 rubļi (apm. 10 santīmi). Interesanti, ka vislielākās „soda naudas” summas nopelna tieši nedzirdīgie – tik ierasts, ka dzirdīgo klātbūtnē jārunā balsī.

Pagaidām nav skaidrs, cik efektīvas būs jaunā kluba tikšanās, bet ir cerība, ka šādas tikšanās ļaus pārvarēt komunikācijas barjeras.


Sagatavoja: Pēteris Vilisters


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas