Search form

30.11.2011

Drukāt

EUD aicina piedalīties divās svarīgās aptaujās

Photo

Eiropas Nedzirdīgo savienība (EUD) aicina piedalīties divās svarīgās aptaujās (angļu valodā), kas ievietotas organizācijas mājaslapā http://www.eud.eu/. Lai pētījums būtu kvalitatīvs, ir lūgums aptaujā piedalīties visām EUD dalībvalstīm.


Viens pētījums ir par aktīvām vecumdienām un nedzirdīgo kopienu.
Aktīvas vecumdienas nozīmē:
  • cilvēkiem gados iespēja pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē,
  • darba iespējas vecākās paaudzes cilvēkiem,
  • gados veciem cilvēkiem iespēja piedalīties brīvprātīgo darbā (piemēram, pieskatot mazbērnus),
  • turpināt neatkarīgu dzīvesveidu, pielāgojot mājokļus, infrastruktūru un transportu, kā arī izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas.
EUD vēlētos saņemt vairāk informācijas par to, kā vecāka gadagājuma nedzirdīgie cilvēki dzīvo katrā tās dalībvalstī.
Aptaujas rezultātus izmantos seminārā Kopenhāgenā, kas notiks nākamajā gadā, jo 2012. gads ir Eiropas gads, kas veltīts aktīvas novecošanas problēmu risināšanai.
Saite uz aptauju par aktīvām vecumdienām un nedzirdīgo kopienu var atrast šeit: http://www.eud.eu/Active_Ageing_&_the_Deaf_Community_Surve-i-347.html

Otra aptauja ir par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD).
 
EUD vēlētos saņemt vairāk informācijas par to, kā katra dalībvalsts darbojas šīs Konvencijas īstenošanā.
Šeit saite uz aptauju par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanu: http://www.eud.eu/Implementation_of_UNCRPD_survey-i-350.html

EUD gaida atbildes līdz 2011. gada 11. decembrim un cer, ka jūs aktīvi piedalīsieties abās aptaujās.
 
 
Sagatavoja: Inese Immure

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas