Search form

18.02.2006

Drukāt

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2006.gadā

     LNS ir uzvarējusi LM Sociālo pakalpojumu pārvaldes rīkotajā projektu konkursā "Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem 2006...
    

LNS ir uzvarējusi LM Sociālo pakalpojumu pārvaldes rīkotajā projektu konkursā "Par tiesībām sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem 2006.-2007.gadā ".

2006.gada februāra-decembra valsts finansē šādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu apjomu:

  • Zīmju valodas tulka un komunikāciju pakalpojumi - 2388 stundas;
  • Zīmju valodas apmācība - 480 stundas;
  • Konsultācijas sociālo problēmu risināšanā - 650 stundas;
  • Saskarsmes prasme (nodarbības ar psihologu) - 180 stundas;
  • Pārrunas ar speciālistu par klienta problēmām un to novēršanas vai mazināšanas iespējām - 2417 stundas.

    Pakalpojumu apjoms salīdzinot ar 2005.gadu ir būtiski samazināts un LNS uzskata, ka dzirdes invalīdiem radīsies problēmas ar augstāk minēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piejamību.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumi Nr.373 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".

Izvilkums no augstāk minētajiem noteikumiem:

12.Lai redzes vai dzirdes invalīds saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, viņš uzrāda invalīda apliecību un iesniedz institūcijā, kas sniedz attiecīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, šādus dokumentus:
12.1.rakstisku iesniegumu;
12.2.ģimenes ārsta, oftalmologa, surdologa vai otorinolaringologa atzinumu, kurā ir norādīts attiecīgā funkcionālā traucējuma veids.

13.Institūcija, kas sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu redzes vai dzirdes invalīdam, pēc personas iesniegto dokumentu reģistrēšanas:
13.1.izvērtē redzes vai dzirdes invalīda nepieciešamību saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un viņa rehabilitācijas iespējas;
13.2.pieņem lēmumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu, tā veidu un ilgumu;
13.3.piecu darbdienu laikā pēc dokumentu reģistrēšanas un lēmuma pieņemšanas rakstiski informē par to personu. Ja pieņemts lēmums par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas atteikumu, norāda atteikuma pamato­jumu un lēmuma pārsūdzēšanas kārtību.


 

        

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas