Search form

26.11.2012

Drukāt

Krievija: Ierēdņi un policisti mācās zīmju valodu

Photo

Pēc 1500 stundu apmācību kursu beigšanas 153 Krievijas ierēdniecības darbinieku spēs sazināties krievu zīmju valodā ar valsts iestāžu apmeklētājiem.


Pēc tam tiks komplektētas jaunas zīmju valodas apmācību grupas policistiem un glābējiem, kā arī surdotulku sagatavošanai tādām vajadzībām kā publisku pasākumu tulkošanai (akcijas, lieluzvedumi, konkursi utt.), saziņai medicīnas, tiesu un citās iestādēs.
 
Apmācības koordinē Krievijas Veselības ministrija. Tā atzīst, ka nebūs viegli visiem vajadzību apmierināšanai sadalīt vēl tik nelielā skaitā apmācītos darbiniekus, kuri apguvuši zīmju valodu. Tomēr tas ir sākums darbam, kas paredzēts ilgstošam laikam vairāku gadu garumā.
 
Viskrievijas Nedzirdīgo biedrības viceprezidents Staņislavs Ivanovs uzskata, ka 1500 apmācību stundu varētu būt pietiekami, lai darbinieki iestādēs apgūtu zīmju valodas pamatus saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem pieņemšanas reizēs un ikdienas sadzīves situācijās.
 
„Līdz šim bija lielas grūtības, tulku trūka dažādos gadījumos un arī kursi netika organizēti. Kopā šim 2013. gada mērķim paredzēti 7 miljoni rubuļi no valsts budžeta, un tas jau ir panākums. ”
 
Protams, apmācītajiem cilvēkiem pašiem būtu nemitīgi jāpilnveido savas zināšanas zīmju valodā, jo, piemēram, Eiropā, lai iegūtu profesionālo tulka statusu, ir jāstudē augstskolā pieci gadi.
 
2012. gadā Krievijas Veselības ministrija sarīkoja četrus konkursus pētījumiem vides pieejamības uzlabošanas jomā kopā par 12, 6 miljoniem rubļu. Līdz 2015. gadam valstī tiks īstenota programma „Pieejama vide” (par 26,9 miljardiem rubļu). Tajā paredzēti tādi pasākumi kā, piemēram, „bezbarjeru” skolu un transporta pieejamība, informatīvais atbalsts u.c.
 
Prezidenta padomnieks pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību jautājumos atzīst, ka diemžēl iecerētie pasākumi neparedz speciālu uzraudzīšanu un obligātas prasības vai sodus par to neizpildi, jo: „Labi, ja sabiedrība, darba devēji kaut ko dara invalīdu apstākļu uzlabošanai, bet, ja viņi arī nedara, sodīti netiek.”

Sagatavoja: laikraksts "Kopsolī"

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas