Search form

28.11.2012

Drukāt

Alsviķu arodskola aicina jaunus audzēkņus – mācības sāksies jau 2013. gada martā

Photo

Šā gada septembrī Alsviķu arodskolā ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” ietvaros izglītības programmā „Pavārs” mācības uzsāka jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.


 Programmas apguves laiks – 1 gads. Pašlaik jaunieši apgūst teorijas priekšmetus un praktiskās zināšanas, pēc tam dosies kvalifikācijas praksē uz ēdināšanas uzņēmumiem, lai jau pavasarī, sekmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, saņemtu izglītības dokumentu. Tālākais atkarīgs no pašu uzņēmības – strādāt pie darba devēja vai  pašam atvērt savu uzņēmumu.
 
Lūk, ko saka mūsu audzēkņi par šīm mācībām:
· labi organizēta apmācību norise;
· apgūstamā profesija plaši pieprasīta, ir konkurētspējīgs atalgojums;
· nodrošināta ikmēneša stipendija (Ls 50 – 80) un citas apmaksas (ceļa izdevumi  līdz Ls 50 kvalifikācijas prakses laikā);
· draudzīgi un izpalīdzīgi kolēģi ar labi attīstītu humora izjūtu.
 
Skola aicina jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem 2013. gadā apgūt izglītības programmu „Koksnes materiālu apstrādātājs” un „Šuvējs”. Mācības sāksies 2013. gada martā.
 
Šajās grupās uzņems jauniešus bez iepriekš iegūtas profesionālās izglītības, kuri gada laikā pirms uzņemšanas nav saņēmuši atbalstu darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātē „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”.
 
Var pieteikties arī jaunieši, kuri jau ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, bet vismaz gadu pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas nav bijuši darba ņēmēji vai pašnodarbinātie un reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba meklētāji. Ja interesentu būs daudz, piedāvāsim arī „Aprūpētāja” aroda apguves iespējas.
 
Skolā piedāvā mācības audzēkņiem ar dzirdes traucējumiem un nodrošina surdotulka pakalpojumus.
 
Mācības notiks tikai tad, ja nokomplektēsies grupas. Vietu skaits ierobežots, tādēļ aicinām pieteikties jau tūlīt pa e- pastu [email protected] līdz 2012.gada 30.decembrim.
 
Skola piedāvā dienesta viesnīcas, ēdināšanas u.c.pakalpojumus – skat.mājaslapā www.alsviki.lv
 
 
Projektu vadītāja: Zoja Kazakova

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas