Search form

18.12.2012

Drukāt

Eiropas Savienība atvieglos nedzirdīgo komunikāciju

Photo

Vienīgais nedzirdīgais Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Adams Kosa (Ungārija) un viņa kolēģis Eiroparlamentā Verners Kūns novembra beigās Strasbūrā nāca klajā ar pilotprojektu plānam, kura mērķis ir atvieglot vairāk nekā viena miljona nedzirdīgo un daudzu desmitu miljonu vājdzirdīgo eiropiešu, kas lieto zīmju valodu, komunikācijas iespējas.


Izstrādātais pilotprojekts paredz veidot pamatu neatkarīgu un bezmaksas IT aplikāciju izstrādei, kas palīdzētu nedzirdīgajiem ērtāk komunicēt ar Eiropas Savienības institūcijām. Kopā ar minētajiem EP deputātiem pilotprojektu  prezentēja Eiropas Komisijas viceprezidente Vivjena Redinga. Projekta „Eiropas Savienības reālā laika zīmju valodas aplikācija” uzsākšana piesaistīta franču abata un pedagoga Šarla Mišela de l’Epē, kurš tiek godināts kā „Nedzirdīgo tēvs”, 300. dzimšanas dienai.
 
Piedāvājums tiks uzlabots un pārveidots par koncepciju un vēlāk ietverts reālās tehnoloģijās un programmatūrā, un rezultātā iespējā saņemt pakalpojumus, kas palīdzētu Eiropas Savienības nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem pilsoņiem reālajā laikā, izmantojot sertificēta zīmju valodas tulka starpniecību, vai ar reālā laika titrēšanas sistēmas palīdzību komunicēt ar Eiropas institūcijām.
 
Iesniegtais projekts cieši saistīts ar mērķiem, kas noteikti Eiropas invaliditātes stratēģijā 2010. – 2020. gadiem, un nedzirdīgie jau sen gaida šo problēmu risināšanu. Jau 1988., 1998. un 2011. gadā Eiropas Parlamenta deputāti aicināja Eiropas Komisiju (valdību) veikt pasākumus nedzirdīgo un vājdzirdīgo komunikācijas iespēju uzlabošanai.
 
„Valoda ir varens komunikācijas ierocis un dod iespēju apmainīties ar domām un sajūtām. Zīmju valoda ir dzimtā valoda, mātes valoda miljoniem nedzirdīgo, kā arī otrā vai trešā valoda viņu ģimenes locekļiem un draugiem. Eiropas institūcijām un politiķiem jādara viss iespējamais, lai atbalstītu zīmju valodas izmantošanu un cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem piedāvātu labākus risinājumus,” uzstājoties teica Redinga.
 
 „Šodien pieteiktā pilotprojekta mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas visiem eiropiešiem neatkarīgi no tā, vai viņi pārstāv lielu iedzīvotāju grupu vai salīdzinoši tik mazu kā, piemēram, zīmju valodas lietotāji. Katram Eiropas Savienības pilsonim ir vienādas tiesības piedalīties Eiropas politiskajā dzīvē, un tagad Eiropas institūcijas uzsāks darbu, lai nodrošinātu šīs tiesības,” viņa uzsvēra.
 
„Piedāvātā projekta mērķis ir atvieglot piekļuvi un uzlabot brīvas komunikācijas kvalitāti nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem, tajā skaitā Eiropas institūcijās, konferencēs un citos pasākumos. Turpinot projekta īstenošanu, bez zīmju valodas izmantošanas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būtu jāpaplašina iespējas lietot arī dažādas rakstiskas saziņas formas. Šī cilvēku grupa veido aptuveni 10% no visiem Eiropas iedzīvotājiem,” uzsver Adams Kosa, pirmais un vienīgais nedzirdīgais EP deputāts.

Galīgais lēmums par projekta finansēšanu tiks pieņemts Eiropas Savienības 2013. gada budžeta apstiprināšanas gaitā.


Sagatavoja: Pēteris Vilisters


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas