Search form

19.12.2012

Drukāt

VDEĀVK prezentē jauno invaliditātes noteikšanas sistēmu

Photo

18. decembrī Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pārstāvji prezentēja paveikto ESF projektā „Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana” nevalstisko organizāciju, kas pārstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses, pārstāvjiem. Šajā tikšanās no LNS piedalījās Sandra Gerenovska un Inese Immure.


Projekta mērķis ir pilnveidot esošo invaliditātes noteikšanas sistēmu, izveidojot uz darbspēju funkcionālo traucējumu un individuālo vajadzību novērtēšanu balstītu invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas būtu ērtāka gan klientiem, gan invaliditātes noteikšanas ekspertīzē iesaistītajiem speciālistiem.
 
Kā skaidroja VDEĀVK vadītājs Andris Zīverts, šobrīd invaliditātes ekspertīzē tiek vērtēts tikai veselības stāvoklis. Savukārt jaunā sistēma paredzēs arī funkcionālo un vides novērtēšanu, izmantojot Starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju (SFK).
 
Uzstāšanās laikā A. Zīverts atzīmēja, ka  pilnveidotajai sistēmai būs vairāki ieguvumi, piemēram, tā būs saprotamāka gan klientiem, gan speciālistiem, tiks iesaistīti arī sociālie darbinieki, kuriem būs jāizvērtē personas vide. Sava stāvokļa izvērtējumu varēs sniegt arī paši klienti. Ģimenes ārstiem, psihiatriem un ārstiem piedāvās metodisko palīgmateriālu ar veselības zaudējuma noteikšanas kritērijiem.
 
Jauno invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas attieksies uz darbspējas vecuma cilvēkiem, plānots ieviest 2015. gadā, pakāpeniski 3 – 5 gadu laikā. Paliks spēkā līdzšinējais invaliditātes iedalījums 3 grupās, kuram papildus norādīs arī darbaspēju zudumu procentos. Izmaiņas invaliditātes noteikšanā neattieksies uz cilvēkiem, kam invaliditāte jau ir piešķirta uz mūžu.
 
Nākamgad VDEĀVK plāno diskusijas ar invalīdu organizācijām, veikt sabiedrības informēšanu un pilnveidot likumdošanu.
 
Tagad VDEĀVK nodod izvērtēšanai pilnveidoto invaliditātes noteikšanas sistēmas dokumentāciju, lūdz invalīdu organizācijas ar to iepazīties un iesniegt savus komentārus un priekšlikumus tās papildināšanai un pilnveidošanai līdz 2013. gada 18. februārim.
 
Šī jaunā dokumentācija sastāv no rokasgrāmatas funkcionēšanas un darbspēju novērtēšanai 123 lpp. apjomā un vairākiem tās pielikumiem, kas ietver dažādu dokumentu formas, piemēram, pašnovērtējuma anketu, sociālā darbinieka novērtējuma anketu, personas iesnieguma formu u.c. Ar to var iepazīties VDEĀVK mājaslapā sadaļā „ESF projekts”.
 
Pētījums par citu valstu invaliditātes noteikšanas sistēmām (lejuplādēt šeit)

„Rokasgrāmata funkcionēšanas un darbspēju novērtēšanai ar pielikumiem” (lejuplādēt šeit)
 
 
Teksts: Inese Immure

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas