Search form

30.01.2013

Drukāt

Turpinās AS „Latvenergo” elektrības norēķinu dāvanu karšu izsniegšanas atbalsta kampaņa Rīgas sociāli mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem

Photo

Karšu izsniegšana turpināsies līdz 31. martam, un par iespēju tās saņemt jāinteresējas savā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā (adreses minētas tālāk).


AS „Latvenergo” elektrības norēķinu dāvanu kartes var saņemt:
1.trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes);
2. audžuģimeņu mājsaimniecības, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurās dzīvo bērns;
3. ģimeņu mājsaimniecībām, kuras audzina aizbildniecībā esošus bērnus;
4.ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
5.daudzbērnu ģimenes, kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam.

Lai saņemtu elektrības norēķinu dāvanu karti jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā un jāiesniedz/jāuzrāda sekojoši dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments (pase);
2. statusa apliecinājums (bērnu dzimšanas apliecības, bērna invaliditātes apliecība, trūcīgas ģimenes (personas) statusu apliecinoša izziņa);
3. elektroenerģijas piegādes līguma numurs par adresi, kurā kartes saņēmējs dzīvo un lieto elektroenerģiju (līgums tiks slēgts ar kartes saņēmēju, citu privātpersonu vai apsaimniekotāju).

Rīgā elektrības dāvanu kartes varēs saņemt Rīgas Sociālā dienesta trīs teritoriālajos centros:
• Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas iedzīvotāji- Ed. Smiļģa ielā 46 otrā stāva foajē.
• Latgales priekšpilsētas un Centra rajona iedzīvotāji – Rēznas ielā 10/2, kabinetā Nr.8.
• Vidzemes priekšpilsētas un Ziemeļu rajona iedzīvotāji – Pērnavas ielā 1 pie informatora.
 
Visās trīs vietās dokumentu pieņemšanas laiki: pirmdienās 10:00-12:00 un 13:00-18:00, trešdienās 9:00-12:00 un 13:00-16:30.
 
Dāvinājuma kampaņas ietvaros viena mājsaimniecība var saņemt tikai vienu elektrības norēķinu karti! Kartes tiek attiecinātas uz kartes saņēmēja norādīto AS „Latvenergo” elektroenerģijas piegādes līgumu, kas slēgts par adresi, kurā kartes saņēmējs dzīvo un lieto elektroenerģiju, ar norēķinu karti var segt elektrības parādu, bet nevar apmaksāt elektrības pieslēgšanu.

Neskaidrību gadījumā par elektrības norēķinu karti lūgums zvanīt pa Latvenergo Klientu servisa informatīvo tālruni 80200400.

Par elektrības norēķinu kartes izsniegšanas vietām un citiem jautājumiem par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā var zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
 
 
Informāciju sagatavoja: Lita Brice, Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas sektora vadītāja

Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas