Search form

Jaunumi

Photo

Edgara Celmiņa gleznu izstāde

01.02.2019

Nodibinājuma “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centra” struktūrvienības Sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām dienas centrā “Mēs”

Photo

Alberta Kokina piemiņai

31.01.2019

Pēdējā gaitā pa mūžības ceļu aizgājis LNS Goda biedrs ventspilnieks Alberts Kokins. Visā dzīves laikā viņš ar savu stāju, darbu un atbildīgo attieksmi pret visu, ko darīja, izpelnījies dziļu cieņu gan nedzirdīgo kopienā, gan darba kolektīvā Ventspils mēbeļu cehā, kur kā iecienīts speciālists nostrādāja visu mūžu līdz pat pensijai.

Photo

Kopsolī atkal ir klāt!

17.01.2019

Janvārī mūsu laikraksts iznācis ar skaistu kārtas numuru – 1100! Tik daudz reižu tas ieradies pie saviem lasītājiem, lai informētu par jaunumiem, kas pamazām veidojuši dažādu materiālu krātuvi par mūsu LKB/ LNB/LNS un tās nodaļu/biedrību vēsturi.

Photo

Arī mūsu mākslinieki var piedalīties WFD (Pasaules Nedzirdīgo federācijas) karoga dizaina izveidē

03.01.2019

Iepriekšējā XIX WFD Ģenerālajā asamblejā tika izveidota darba grupa, lai izskatītu WFD karoga dizaina paraugus (zīmējumus) un iesniegtu ziņojumu XX WFD Ģenerālajai asamblejai 2019. gada jūlijā ar priekšlikumiem par WFD karoga dizaina paraugiem.

Photo

Nedzirdīgie jaunieši projektā “PROTI un DARI!”

03.01.2019

Pagājušā gada oktobrī noslēdzās LNS dalība Rīgas domes Labklājības departamenta pašvaldības īstenotajā projektā “PROTI un DARI!”. Kopš 2017. gada vasaras līdz 2018. gada oktobrim LNS 2 programmu vadītāji un 8 mentori snieguši palīdzību un atbalstu nedzirdīgiem vai vājdzirdīgiem jauniešiem (15 – 29 gadu vecumā), kuri nemācās un nestrādā.

Photo
Photo
Photo
Photo

Iznācis pēdējais Kopsolī numurs – šogad

19.12.2018

Pēdējais… Tas skanētu diezgan drūmi, ja vien mēs nezinātu, ka arī nākamgad tas, tāpat kā šogad, ieradīsies pie jums reizi mēnesī, lai ziņotu par jaunumiem pašmājās LNS, Latvijā un arī pasaulē par visu, kas īpaši skar nedzirdīgo cilvēku dzīvi un problēmu risinājumus dažādos līmeņos.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas