Search form

Jaunumi

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Aicina uz Rīgas speciālo skolu audzēkņu fotoizstādi: Piedalās arī mūsējie!

15.01.2013

Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas „Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007. – 2013. gadam” projekts „Fotogrāfija jauniešiem. Fotogrāfijas mākslas pieejamība jauniešiem ar speciālajām vajadzībām”
(Nr.ESTLATRUS/3.2/ELRI-146/2011/10 jeb PVS ID 2911)

Photo
Photo
Photo
Photo

TV 3: Par LNS Gada cilvēku Elfu Zariņu

11.01.2013

LNS 2012. gada noslēguma pasākuma norises laikā 15. decembrī kultūras centrā „Rītausma” darbojās arī TV 3 raidījuma „Bez tabu” filmēšanas grupa. Tā viesojās arī Elfas ģimenes mājā.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas