Search form

Jaunumi

Photo
Photo

Alsviķu skolai/struktūrvienībai – 25

16.06.2016

Ar skaistu svētku koncertu, Labo vārdu stundu, kavēšanos atmiņās, saistošām radošajām aktivitātēm un amatu darbnīcām muižas pagalmā Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālā struktūrvienība 27. maijā atzīmēja savu 25. jubileju. Tā vienlaikus bija arī skolas audzēkņu salidojuma diena.

Photo

Pirmoreiz! ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD) Komitejā ievēlēts nedzirdīgs pārstāvis

15.06.2016

No 14. līdz16. jūnijam Ņujorkā (ASV) notiek ANO Konvencijas par invalīdu tiesībām dalībvalstu konferences 9. sesija. 2016. gada 31. decembrī beidzas pilnvaru termiņš Konvencijas par invalīdu tiesībām 9 uzraudzības Komitejas locekļiem.

Photo

Fotokonkursa 4. kārtas rezultāti

14.06.2016

Noslēgusies mūsu fotokonkursa 4. kārta “Pasākumi LNS biedrībās”, kurā savas fotogrāfijas iesūtīja 19 dalībnieki: Baiba Bicēna, Jānis Immurs, Margarita Gārne, Sandris Liepiņš, Juris Ozoliņš, Svetlana Gārne, Gundega Paņko, Sindijs Bļinovs, Maruta Grenevica, Genovefa Ņevjadomska, Santa Strauja, Andris Keders, Inguna Čauna, Ilona Fomina, Inese Geduša, Mārīte Sarkane, Jānis Ikaunieks, Karmena Ikauniece, Jānis Skudra. Kā redzams, arī šajā konkursā, tāpat kā visā LNS, valda sieviešu hegemonija (hegemonija nozīmē pārsvaru, to, ka kāda daļa valda pār citiem), jo no 19 autoriem 12 ir sievietes.

Photo

Mūsu jaunieši teātra izrāžu festivālā ieguvuši Labākās izrādes titulu

13.06.2016

No 2. līdz 4. jūnijam Liepājā koncertzālē “Lielais dzintars” notika piektais Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls “Spēlēsim te-ātri” – labāko kolektīvu parāde.

Photo

Rēzeknes RB patriote Inese sniedz interviju radio raidījumam “Pi myusim Latgolā”

10.06.2016

Intervijas “Inese Geduša: Ja cilvēki ir atvērti komunikācijai, nekādiem ierobežojumiem nevajag būt” tekstu var lasīt šeit.

Photo

LNS jaunieši māca zīmju valodu dzirdīgiem vienaudžiem (foto, video)

07.06.2016

LNS Jauniešu centrs īstenojis pirmo aktivitāti “LNS Jauniešu centra darbības stratēģijas plāna 2016. – 2020. gadam” ietvaros. Lai realizētu vienu no mērķiem – iesaistītu dzirdīgos jauniešus nedzirdīgo sabiedrībā, kā arī attīstītu nedzirdīgo kultūru sadarbībā ar dzirdīgajiem, Jauniešu centrs sadarbībā ar jauniešu studiju „BaMbuss” organizējis pirmo aktivitāti – zīmju valodas nodarbības dzirdīgajiem jauniešiem.

Photo

Par mums masu medijos: Latgales televīzijā – LNS amatiermākslas festivāls!

07.06.2016

Visiem, visiem, kas 4. jūnijā ne kā dalībnieki, ne arī kā skatītāji nepiedalījās lieliskajā nedzirdīgo talantu parādē Rēzeknē, vēstniecībā “Gors” !

Photo

Festivāls sniedz iespēju nedzirdīgo cilvēku pasaules uztveres labākai iepazīšanai

07.06.2016

“Lai atklātu īpašo klusuma pasauli un zīmju valodas iespējas dažādās mākslinieciskās aktivitātēs, tostarp dziedāšanā, dejošanā un pantonīmās, Rēzeknē uz 20. Latvijas nedzirdīgo amatiermākslas festivālu no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem ieradušies pašdarbnieki ar īpašām vajadzībām…”

Photo

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas