Search form

Jaunumi

Photo

Par mums citur: Atver logu sarunai zīmju valodā

20.01.2016

Tā saucas 15. janvārī internetā ievietotā Ingas Papardes intervija ar LNS prezidentu Edgaru Vorslovu par nedzirdīgo cilvēku saziņas iespējām mūsdienās, izmantojot modernos tehniskos palīglīdzekļus.

Photo

Arvien vairāk iespēju izmantot mūsdienu tehnoloģijas, lai labāk dzirdētu

20.01.2016

19. janvārī Rehabilitācijas centrā notika praktiska nodarbība vājdzirdīgajiem LNS darbiniekiem par pieejamību mūsdienu modernajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kurus pašlaik piedāvā vai nākotnē piedāvās Surdotehniskās palīdzības centrs.

Photo

ŠODIEN: Īpaši raidījumi barikāžu 25. gadskārtas piemiņai – internetā ar surdotulkojumu

20.01.2016

20. janvārī, pieminot barikāžu 25.gadskārtu, LTV 1. programmā būs divas īpašas pārraides, kas nodrošinātas ar surdotulkojumu interneta vietnē www.ltv.lv:

Photo

Nācis klajā Kopsolī pirmais numurs šajā gadā

19.01.2016

Tajā varēsiet izlasīt daudz ziņu par notikumiem nedzirdīgo dzīvē. Piemēram!

Photo

Baltijas nedzirdīgo jauniešu tikšanās Rīgā (video, foto)

14.01.2016

LNS Jauniešu centrs paplašināja savu darbību, organizējot Baltijas nedzirdīgo jauniešu organizāciju tikšanos 8. – 10. janvārī Rīgā. Tikšanās mērķis bija pieredzes apmaiņa, kopīgu aktivitāšu organizēšana 2016. – 2018. gadā.

Photo

Pasaules nedzirdīgo federācijas un Zīmju valodas lingvistikas biedrības kopīgais paziņojums

14.01.2016

Pasaules nedzirdīgo federācija (WFD) un Zīmju valodas lingvistikas biedrība (SLLS) šī gada 5. janvārī Melburnā, Austrālijā noslēgušas vienošanos par kopīgu sadarbību nākotnē nedzirdīgo zīmju valodas pētniecības jomā.

Photo

Ziemassvētku prieki Tukumā

13.01.2016

18. decembrī Tukuma biedri sarīkoja Ziemassvētku karnevālu. Tas notika Tumes "Mazozolu pirtī".

Photo

Aicina pieteikt pretendentus balvai „Cilvēka izaugsmei Latvijā”

12.01.2016

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL), ASV vēstniecība Latvijā un Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) izsludina pieteikšanos balvu konkursam „Cilvēka izaugsmei Latvijā”. Balvas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju izglītību, veselību un labklājību un izcelt sociālās atbildības iniciatīvas.

Photo

Ja vēlaties studēt: Personas ar I vai II invaliditātes grupu var pieteikties kredītam bez kredīta nodrošinājuma

11.01.2016

Veikti grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumos Nr.220 „Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 220), kas stājās spēkā ar 2015. gada 31. decembri.

Photo

Jaunajā gadā Latvijas Televīzija piedāvā spēli “Gudrs, vēl gudrāks” ar surdotulkojumu

07.01.2016

Pēc Latvijas Nedzirdīgo savienības rosinājuma un vēlmes Latvijas Televīzija no 2016.gada janvāra uzsāks populārās, skatītāju iecienītās skolēnu prāta spēles “Gudrs, vēl gudrāks” sagatavošanu un pārraidīšanu ar surdotulkojumu. Tas būs pieejams LTV interneta vietnē www.ltv.lv sadaļā “Nedzirdīgajiem” un www.lsm.lv sadaļā ”Replay.lv , Nedzirdīgajiem”  no 8. janvāra vakara (plānots vienlaikus ar pārraidi LTV 1 – plkst. 19 : 05).

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas