Search form

Jaunumi

Photo

Izmantojiet surdotulka pakalpojumu profesionālās izglītības programmas apguvei

30.06.2014

Šogad pamatizglītību ieguvuši vairāk nekā 20 vājdzirdīgie un nedzirdīgie jaunieši. Daudzi turpinās izglītību, apgūstot kādu profesiju. Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) profesionālās izglītības programmas apguvē aicina izmantot valsts apmaksāto surdotulka pakalpojumu.

Photo

Vairāk nekā 50 cilvēki ar invaliditāti ieguvuši profesionālo kvalifikāciju

30.06.2014

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžu un Jūrmalas profesionālo vidusskolu absolvējuši vairāk nekā 50 cilvēki ar invaliditāti, iegūstot dažādas profesionālās kvalifikācijas, piemēram, datorsistēmu tehniķis, grāmatvedis un personāla speciālists.

Photo

Piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas

30.06.2014

Biedrība “Tautas kustība No sirds Latvijai” sniedz iedzīvotājiem bezmaksas juridiskās konsultācijas. Ja jums ir kādi jautājumi civillietās, neskaidrības savu tiesību aizsardzībā utt., esat laipni aicināti griezties biedrības juridisko konsultāciju kabinetā.

Photo

No 2014. gada 1.jūlija palielinās valsts materiālais atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti

30.06.2014

No 2014. gada 1.jūlija Labklājības ministrija (LM) palielinās valsts materiālo atbalstu tiem cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu, kuri saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu.

Photo

LNS valdē: par nekustamajiem īpašumiem un daudz ko citu

27.06.2014

Visiem zināms – Rīga nekad nav gatava. Tieši to pašu var teikt arī par LNS nekustamajiem īpašumiem, tiem vienmēr bija, ir un būs vajadzīgs kāds remonts, kāds uzlabojums. Līdzekļi ir ierobežoti, tāpēc nav viegli izšķirties, ko remontēt pirmo, ko trešo, ko pēdējo. Un, ja pārdot, tad ko? Tieši tāpēc LNS kārtējā valdes sēde, kas notika 11. jūnijā, ilga veselas 7 stundas! Bet nu visu pēc kārtas.

Photo
Photo
Photo
Photo

Lietus un negaiss netraucē „Iegriezt sauli”

27.06.2014

SIA Rehabilitācijas centrs projekta „Sagaidām Jāņu dienu!” un biedrības dzelzceļa nozarē strādājošo deju kolektīva „Bānītis” projekta „Deja vieno” ietvaros notikušais ielīgošanas un Saulgriežu gaidīšanas pasākums pulcēja necerēti kuplu apmeklētāju un dalībnieku pulku.

Photo

Rītausmieši turpina tradīciju!

27.06.2014

Projekta „Klusuma pasaule” ietvaros tika likts pamats tradīcijai – nedzirdīgo pašdarbības festivālu sasaistīt ar tam sekojošu divdienu radošo nometni. Tagad, kad projekta aktivitātes ir noslēgušās, Rītausmas pašdarbniekiem bija grūti pieņemt, ka pēc uzstāšanās festivālā jādodas uz mājām bez kopīgas panākumu atzīmēšanas un iespējas radošo izpausmju pilnveidošanai.

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas