Search form

Drukāt

Kuldīgas reģionālā biedrība

Photo


Piltenes ielā 20 – 1, Kuldīgā, LV – 3301          
 

Biedrības priekšsēdētājs Guntars Jurševskis
Mob.tel.: 29407845
E-pasts/MSN: kuldigasrb(at)lns.lv

Biedrības tulks Žanete Škapare
Mob.tel.: 26513826
E-pasts: tulks_kuldiga(at)lns.lv

 
Uz 2015.1.01 biedru skaits –– 77 . Biedrības mītne iekārtota LNS privatizētās telpās Kuldīgā, Piltenes 20 – 1.

Kuldīgas reģionālā biedrība ( nodaļa) dibināta 1952. gada 13. aprīlī pēc pirmā – ilggadīgā priekšsēdētāja Ernesta Intsona iniciatīvas. Pārējie biedrības vadītāji: Edgars Pūce,1975 – 1983; Juris Ozoliņš,1983 – 1987; Edgars Pūce, 1988 – 1990; Gunta Lange; Juris Ozoliņš,1990 –  2003; Laima Karlštrēma, 2003 – 2009; Juris Ozoliņš, 2009 – 2011; Guntars Jurševskis – no 2011. gada.
 
Gadu gaitā biedrība pārdzīvojusi vairākas pārkārtošanās: tikusi likvidēta kā atsevišķa biedru organizācija un pievienota Ventspils biedrībai (1975), bet pēc tam atkal atdalīta (2000) un pratusi atdzimt rosīgai patstāvīgai darbībai, vairojot jaunu biedru ienākšanu un viņu aktīvu iesaistīšanos visās savas darbības jomās.
 
Kuldīgas RB valdes sastāvā: Guntars Jurševskis (priekšsēdētājs), Žanete Škapare, Līga Immure, Raimonda Tabaka un Armands Hildebrants.
 
Biedrības pārstāvis LNS Domē –  G. Jurševskis.
 
Biedrībā vērojama veiksmīga paaudžu maiņa, kas nodrošina kultūras darba tradīciju saglabāšanu un tālāku attīstību. Kuldīgas pašdarbnieki izpelnījušies skatītāju atzinību ar dažādu žanru deju iestudējumiem, melodziesmām, humorpilniem skečiem un citiem labi sagatavotiem priekšnesumiem. Klubā notiek informatīvi, vispārizglītojoši, tematiski pasākumi un atpūtas vakari, pieredzes apmaiņas un tikšanās. Ilgstoši risinājies konkurss Prāta spēle, pēc pašu iniciatīvas organizēts arī telpu remonts.
 
Biedrība piedalījusies vairāku LNS projektu realizācijā, uzņēmusi  LNS pašdarbības festivālus un sekmīgi prezentē savu pašdarbnieku sniegumu LNS kopīgo svētku programmās. Veido sekmīgu sadarbību ar savas pašvaldības Sociālo dienestu.
 
Nozīmīgu sabiedriskā darba ieguldījumu savai biedrībai sniedz brīvprātīgie: Viktors Pūce, Janīna Birģele, Guntis Dāvids, Raimonda Tabaka, Valters Gārnis, Līga Immure, Ligita Liepiņa, Renāte Ozoliņa, Juris Ozoliņš, Žanete Škapare u.c.
 
Kuldīdznieki lepojas ar saviem LNS Goda biedriem – Gunu Briedi, Vilmu Gregori, Juri Ozoliņu un Gunti Dāvidu.
 
Kuldīgas biedrības Goda biedri ir Guntis Dāvids un Juris Ozoliņš.
 
Pieņemšanas laiki: pirmdienās no pl. 14 līdz 18, pārējās darbdienās no pl. 9 līdz 14. Lielākie pasākumi tiek rīkoti sestdienās un svētdienās.
 
Pasākumu un aktivitāšu plānu kārtējam mēnesim skatīt šeit.
 
 
Pēdējās izmaiņas veiktas 28.04.2015

Atpakaļ

Uz augšu

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas