Search form

Drukāt

Liepājas reģionālā biedrība

Photo1905. gada ielā 35, Liepājā, LV – 3401    Biedrības priekšsēdētāja Gundega Paņko
                                                                   Tālrunis, sms: 28259504
                                                                   E-pasts/SKYPE: liepajasrb(at)lns.lv

Liepājas reģionālā biedrība (nodaļa) dibināta 1948. gada 6. aprīlī. Tās ilggadīgākie priekšsēdētāji – Arvīds Cerēns, Jānis Heidemanis un Gundega Paņko (no 1991). Līdz 1952. gadam tā bija vienīgā nedzirdīgo organizācija Kurzemē ar vairākām teritoriālām grupām un organizēja rosīgu sabiedrisko dzīvi šajā novadā.

Biedrībā apvienoti 93 biedri (uz 2016.1.01).

Biedrības valdē ievēlēti: Gundega Paņko (priekšsēdētāja), Ilze Jaunzeme, Gunta Vazdiķe, Aldis Ādamsons, Ieva Beitika, Laima Karlštrēma un Ainārs Ostvalds.
 
 
LNS Domē Liepājas biedrību pārstāv G.Paņko

Balstoties uz agrākām tradīcijām un bagātīgo pieredzi, liepājnieki pratuši saglabāt un izkopt tādus pašdarbības žanrus kā tautas un estrādes dejas, melodziesmas, kuplinot svētkus ar pašu spēkiem iestudētām programmām un uzvedumiem gan savā biedrībā, gan LNS mērogā.

Sekmīgi risinās arī motivācijas un integrācijas kompleksās programmas aktivitāšu realizācija dažādu LNS projektu ietvaros: LNS biedru sociālā rehabilitācija, datorprasmes apmācību grupu nodarbības un citi pasākumi.

Pašdarbnieki regulāri piedalās savas pilsētas pašvaldības un nevalstisko invalīdu organizāciju rīkotajos labdarības pasākumos, koncertos, gūstot atzinību skatēs un konkursos ar integratīvu ievirzi. Arī Liepājas pašvaldības sociālais dienests atsevišķos gadījumos atbalsta biedrību.

Biedrības valdei darbā palīdz arī paši biedribrīvprātīgie, kuru vidū ir Gunta Vazdiķe, Aldis Ādamsons, Ieva Beitika, Ilze Jaunzeme, Ilze Jerika, Raitis Pūce, Laima Karlštrēma u.c.

LNS Goda biedra nosaukums piešķirts Arvīdam Cerēnam un Gundegai Paņko.
 
LNS Liepājas biedrības Goda biedra nosaukums piešķirts Ritai Jēkulei, Gundegai Paņko, Visvarim Jēkulim, Jurim Spēkainim – Spēkais.

Pieņemšanas laiki: darbdienās no pl. 10 līdz 17. Pasākumu dienās – saskaņā ar plānu. 
 

 
 
Pēdējās izmaiņas veiktas 13.04.2017

 

 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas