Search form

10.06.2009

Drukāt

Paziņojums par iepirkuma „JURIDISKO PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA ’’ rezultātiem


 Iepirkums veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts  finansēta  Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS )  projekta „LNS- otrās mājas 2’’,  līgums  Nr.3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001,  ietvaros
 
1. Pasūtītājs: Latvijas Nedzirdīgo savienība, Rīga, Elvīras iela 19
 
2. Iepirkuma līguma priekšmets: ,, Juridisko pakalpojumu nodrošināšana’’

3. Pieņemtais lēmums par līguma slēgšanu: SIA ,,Jaunmājas’’
4. Līgumcena: Ls 1000,00 (bez PVN)
5. Uzaicinājuma ievietošanas datums: 27.05.2009.
6. Lēmuma par iepirkuma veikšanu pieņemšanas datums: 09.06.2009.
7. Paziņojuma par iepirkuma rezultātu publicēšanu datums: 10.06.2009.
 

Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas