Search form

03.10.2016

Drukāt

LĒMUMS IEPIRKUMĀ „ SKAŅAS INDIKATORU AR MEHĀNISKO SIGNĀLU (RADIO AUKLES) PIEGĀDE 2016. UN 2017. GADAM ”, ID NR. LNS 2016/3


Iepirkumā „Skaņas indikatoru ar mehānisko signālu (radio aukles) piegāde 2016. un 2017. gadam ”; ID Nr. LNS 2016/3 iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi:

Nr.

p.

k.

Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese

Piedāvājuma iesniegšanas diena, laiks

Piedāvājuma summa EUR (bez PVN)

1.

SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010
Biroja adrese: Kuģu iela 24, Rīga, LV-1048
2016. gada 19.septembrī, plkst.9.40
12900,00
2.
SIA „NAMCOS AG”, Reģ. Nr.40103723563,
juridiskā adrese: Duntes iela 34, Rīga, LV-1005
2016. gada 19.septembrī, plkst.11.00
24900,00
3.
SIA „Medaudio”, Reģ. Nr.40003568546, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 3-10, Rīga, LV-1083, LV-1010
2016. gada 19.septembrī, plkst.11.20
17000,00

Iepirkumu komisija, pamatojoties uz 03.10.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.3) nolēma:

1.    Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Skaņas indikatoru ar mehānisko signālu (radio aukles) piegāde 2016. un 2017. gadam ”; ID Nr. LNS 2016/3, piešķirt SIA “KKtrade”, Reģ. Nr.40103990852, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 21-20, Rīga, LV-1010, ar piedāvājuma cenu 12900,00 EUR (bez PVN) kā pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma Nolikuma prasībām, ir zemākās cenas piedāvājums, un kurš nav izslēdzams iepirkumā pamatojoties uz PIeL 8.2 panta piektās daļas noteikumiem.

2.    Noraidītie pretendenti: nav.


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas