Search form

29.09.2016

Drukāt

TIRGUS CENU IZPĒTE „Novienādotu tehnisko palīglīdzekļu uzskaites informācijas sistēmu tehniskās dokumentācijas izstrāde”


Latvijas Nedzirdīgo savienība lūdz pieteikties (1.pielikums) tirgus aptaujai "Novienādotu tehnisko palīglīdzekļu uzskaites informācijas sistēmu tehniskās dokumentācijas izstrāde" darbiem, kas aprakstīti tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

1. Piedāvājuma iesniegšana

Tirgus cenu piedāvājumu par tehniskajā specifikācijā aprakstīto darbu var iesniegt līdz 2016. gada 3.oktobrim, plkst. 13.00:

1) personīgi vai pa pastu - Iepirkumu nodaļā; biedrībā „Latvijas Nedzirdīgo savienība”, reģistrācijas Nr. LV40008000615, adrese: Elvīras ielā 19, Rīgā, LV- 1083, ar norādi: cenu aptaujai „Novienādotu tehnisko palīglīdzekļu uzskaites informācijas sistēmu tehniskās dokumentācijas izstrāde” vai

2) pa e-pastu: [email protected] ; ar norādi: cenu aptaujai „Novienādotu tehnisko palīglīdzekļu uzskaites informācijas sistēmu tehniskās dokumentācijas izstrāde”.

2. Informācija par plānoto līgumu

Līguma plānotais izpildes termiņš - 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
Latvijas Nedzirdīgo savienība informē, ka tirgus aptaujai ir informatīvs
rakstus un tas neuzliek par pienākumu slēgt līgumu!

Kontakttelefons uzziņām: 25155419

 

Pielikumā:

1.pielikums -Piedāvājums (forma)
2.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 3 lp.
 


Atpakaļ

Uz augšu

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas