Search form

Iepirkumi un konkursi

Cenu apzināšana „Darba materiālu – žurnāla „Praktiskais latvietis” iegāde sociālās rehabilitācijas programmas ieviešanai”

10.10.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes Reģionālās biedrībai Raiņa iela 5a, Rēzeknē

CENU APZINĀŠANA „BIROJA APRĪKOJUMA UN SADZĪVES TEHNIKAS NOMA”

27.09.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes Reģionālās biedrībai Raiņa iela 5a, Rēzeknē

CENU APZINĀŠANA „DARBA MATERIĀLU IEGĀDE SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAI”

27.09.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes Reģionālās biedrībai Raiņa iela 5a, Rēzeknē

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas