Search form

Iepirkumi un konkursi

Cenu apzināšana „Darba vietu aprīkojuma (mēbeļu) noma”

07.08.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes Reģionālās biedrībai Raiņa iela 5a, Rēzeknē

CENU APZINĀŠANA „SPORTA INVENTĀRA IEGĀDE”

25.07.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, LNS Rēzeknes Reģionālās biedrībai Raiņa iela 5a, Rēzeknē.

CENU APZINĀŠANA „TELPU REMONTA UN TELPU APRĪKOJUMA IEGĀDE”

11.06.2012

LNS ESF projekta ,,Alternatīvie sociālās rehabilitācijas pasākumi nedzirdīgiem Latgales reģionā” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/026; Līgums Nr.2012/30) ietvaros, telpām LNS Rēzeknes reģionālās biedrības telpām Raiņa ielā 5a, Rēzeknē

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas