Search form

Iepirkumi un konkursi

Paziņojums par iepirkuma uzsākšanu

26.09.2011

ATKLĀTS KONKURSS
,,Datortehnikas un datorprogrammatūras iegāde
LNS projekta „LNS -otrās mājas 2”
(līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros"

iepirkuma ID Nr. LNS/2011-2-PR-7-2-4/02ERAF 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA UZSĀKŠANU ATKLĀTĀ KONKURSĀ

18.08.2010

„ Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-10-PR-7-2-4/09/ERAF

Paziņojums par atklāta konkursa

17.08.2010

„Būvuzraudzība būvobjektam ,,LNS sociālās rehabilitācijas centra vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem būvniecība un nodošana ekspluatācijā Liepājā, 1905.gada ielā 35, LNS projekta „LNS -otrās mājas 2” (līgums Nr. 3DP/3.1.4.1.3./08/IPIA/CFLA/001/001) ietvaros” iepirkuma ID Nr. LNS/ 2010-9-PR-7-2-4/08/ERAF rezultātiem

Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas