Search form

10.08.2017

Drukāt

Izdota rokasgrāmata par neformālās izglītības metodēm darbam ar jauniešiem ar dzirdes traucējumiem

Ar Baltijas Reģionālā fonda atbalstu LNS valdes loceklis Ivars Kalniņš šī gada 26. aprīlī piedalījās programmas “Erasmus+” projekta “Jaunas metodes iekļaušanai” ("New methods for Inclusion") konferencē Zagrebā, Horvātijā, kurā tika prezentēta rokasgrāmata “Mācīties komunicēt, mācīties iekļaut” (“Learn how to communicate, learn how to include”).


Rokasgrāmatā iekļautas 50 neformālās izglītības metodes darbam ar jauniešiem, kuriem ir dzirdes un komunikācijas problēmas.

Konferenci organizēja Horvātijas Nedzirdīgo un vājdzirdīgo asociācija, un tajā piedalījās pārstāvji no dažādām šīs valsts iestādēm – ministrijām, Nacionālās aģentūras, Zagrebas Universitātes, vairākām izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī jaunieši ar dzirdes traucējumiem un projekta partneri no Rumānijas. No Latvijas piedalījās Baltijas Reģionālā fonda vadītāja Ginta Salmiņa, LNS pārstāvis Ivars Kalniņš un žurnāliste Inna Akopova.Konferenci atklāja Horvātijas Nedzirdīgo un vājdzirdīgo asociācijas prezidente Katarina Tonkoviča. Viņa īpaši uzsvēra šādu projektu nozīmi jauniešu ar dzirdes traucējumiem sekmīgākai iekļauānai sabiedrībā. Mērķis ir panākt, lai tie nebūtu kā atsevišķi izolēta sabiedrības grupa.

Uzrunas konferencē sniedza arī Horvātijas jaunieši, kuri piedalījās projekta aktivitātēs un arī pašu metožu izstrādē. Paneļdiskusijā par neformālās izglītības iekļaušanu skolu programmās un tās metožu izmantošanu iekļaušanas veicināšanai piedalījās Zagrebas Universitātes Izglītības un rehabilitācijas fakultātes docente Ljubica Pribanica un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Horvātijas un Latvijas.

Savukārt paneļdiskusijā par efektīvām metodēm darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām un NVO un valsts sadarbībā piedalījās Marica Mirića no Personu ar invaliditāti asociāciju apvienības, Helena Marejica no Zagrebas Sociālās aizsardzības biroja un Eduards Nikolesku no Rumānijas Izglītības un rehabilitācijas centra.

Savukārt Ivaram Kalniņam kā vienīgajam ārzemju nedzirdīgajam bija nodrošināts perfekts tulkojums starptautiskās zīmēs, un tas bija labs iekļaušanas prakses paraugs turpat uz vietas.

Rokasgrāmatai izstrādātās un apkopotas 50 neformālās izglītības metodes, kas ir projekta rezultāts, kas pašlaik ir pieejama drukātā veidā angļu valodā, bet elektroniski arī latviešu, rumāņu un horvātu valodās.

Izstrādātās metodes ir daudzveidīgas un ietver gan izvērtēšanas aktivitātes, gan grupu darbu, gan komandas saliedēšanu, ledus laušanu u.c. Rokasgrāmatā ir iekļauti arī ieteikumi darbam ar jauniešiem ar dzirdes un komunikācijas problēmām, starptautisko zīmju alfabēts, kā arī dažādi papildmateriāli.Projekts “Jaunas metodes iekļaušanai” īstenots no 2015. gada oktobra līdz 2017. gada maijam. Tā ietvaros realizētas vairākas aktivitātes, kurās, pateicoties Baltijas Reģionālajam fondam, iekļāvās arī LNS Jauniešu centra pārstāvji. Piemēram, mūsu jaunieši neformālajā pasākumā izstāžu zālē “Arsenāls” ar neformālām metodēm iepazina kuratoru jeb izstāžu iekārtotāju darbu. Jaunieši piedalījušies arī Jauniešu studijas “BaMbuss” interaktīvajā nodarbībā “Es un Tu – starpkultūrā”.

Jaunā rokasgrāmata noderēs darbam LNS reģionālajās biedrībās, kā arī nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm, kurās mācās jaunieši ar dzirdes un komunikāciju problēmām.

 

Teksts: Ivars Kalniņš un Ginta Salmiņa
Foto: no Ivara Kalniņa personīgā arhīva

Rokasgrāmatu skatīt: latviešu valodā – šeit un angļu valodā – šeit.
 


Atpakaļ

Uz augšu


Video ziņas

Jauniešiem

LNS kapitālsabiedrības


LNS biedrību interešu grupas